Tiedotearkisto: 2009

Pienen mittakaavan säähavainnointi ja sovelluskehityshanke jatkuu

21.10.2009 9:00

Jo aikaisemmin valittujen sääsovellusten toimintaa testataan käytännössä ja kehitetään edelleen. Jatkohankkeessa mukaan tulee myös uusi sovellusalue, lentoliikenteen sääpalvelu. Sovellukset palvelevat mukana olevien yritysten kilpailukykyä sekä parantavat viranomaisten palvelutuotantoa.

Kuva: Antonin Halas

Testbed-havaintopalvelu jatkuu
Osana ilmakehätiedon tuotantojärjestelmää ovat Helsinki Testbed -havaintoverkko sekä kansallinen säähavaintoasemaverkosto. Hankkeen myötävaikutuksella Helsinki Testbed -havaintoverkon palveluita jatketaan ainakin toukokuuhun 2011. Hankkeessa arvioidaan ja kehitetään edeltävässä vaiheessa toteutettua LAPS-analyysijärjestelmää (Local Analysis and Prediction System), jolla kyetään tuottamaan kolmiulotteinen säätilannekuva kilometrin kokoluokassa. Tämän palvelun testikäyttö on kenelle tahansa mahdollista Helsinki Testbed www-sivuilla.

Projektissa kehitettävät ja tuotteistettavat sovellukset palvelevat haasteellisia käyttäjälähtöisiä ongelmia ympäristömittausten ja ilmakehän tilan ennustamisen alalla. Hankekokonaisuus sitoo yhteen sovellusten pohjalla olevan tutkimuksen, käyttäjätarpeet, sovelluskehityksen ja yritysosapuolien liiketoiminnalliset tavoitteet. Hankkeen tutkimusosat keskittyvät ilmakehän rajakerrokseen, urbaanin ilmanlaadun ja säämallien kuten LAPS:in tutkimukseen. Valituilla sovellusalueilla sääolosuhteiden vaikutukset maa- ja lentoliikenteeseen, ydinturvallisuuteen, vaarallisten aineiden leviämiseen ja ilmanlaatuun ovat sekä turvallisuus- että ympäristökysymyksiä. Niillä on myös laajoja taloudellisia vaikutuksia yhteiskunnassa.

Ubicasting 2 -konsortio koostuu kahdesta julkisen hankkeen tutkimuspartnerista (Ilmatieteen laitos ja Helsingin yliopisto) sekä kolmesta kaupallisesta hankkeesta (Ilmatieteen laitoksen Kaupallinen palvelu, Vaisala Oyj ja Insta DefSec Oy). Mukana on lisäksi viisi muuta yritystä tai julkista organisaatiota, jotka edustavat palvelujen loppukäyttäjiä. Tekesin Ubicom ohjelma rahoittaa hanketta ja se on jatkoa Tekes-rahoitteisille Helsinki Testbed ja Ubicasting-projekteille.

Lisätietoja:

LAPS-tuotteet Testbed-sivuilla:
LAPS-tuotteet Helsingistä Testbed-sivuilla
LAPS-tuotteet Suomesta Testbed-sivuilla

Ilmatieteen laitos / Havaintopalvelut, Jani Poutiainen, puh. (09) 1929 4140
Ilmatieteen laitos / Kaupalliset palvelut, Riitta Bernström, puh. (09) 1929 3140
Helsingin yliopisto / Fysiikan laitos, Timo Vesala, puh. 040 5779008
Vaisala Oyj, Heikki Turtiainen, puh. puh. (09) 8949 2261
Insta DefSec Oy, Juhani Paalanen, puh. 0400 196690

Ilmatieteen laitoksen tiedotteet ovat saatavilla myös RSS-syötteenä osoitteesta http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedotteet/rss.