Tiedotearkisto: 2009

Tuuliatlas tuottaa tarkkaa tietoa Suomen tuulisuudesta

25.11.2009 13:00

Kuva: Emilia Mänttäri

Suomen Tuuliatlas, tuulikartasto, avataan käyttöön 25. marraskuuta klo 17. Tuuliatlas on www-pohjainen karttaliittymä, johon on tuotettu tietoa Suomen tuuliolosuhteista. Karttaliittymän avulla voidaan selvittää paikkakohtaiset tuuliolosuhteet koko Suomen alueelta.

Tuuliatlastyössä on kartoitettu säämalleihin perustuen Suomen tuuliolosuhteet maalla ja merellä. Parhaat tuuliolosuhteet löytyvät mallinnusten mukaan Ahvenanmereltä ja Suomenlahdelta sekä Lapin tuntureilta. Myös sisämaassa, etenkin suurien järvien läheisyydessä, on tuulisia alueita, kunhan mennään yli 100 metrin korkeudelle.

- Suomen tuuliolosuhteet eivät ole tuulivoimaloita ajatellen parhaat mahdolliset, mutta kuitenkin kohtalaisen hyvät moneen muuhun maahan verrattuna, tuuliatlastyötä Ilmatieteen laitoksella johtanut kehittämispäällikkö Bengt Tammelin toteaa.

Tuuliatlaksessa on mallinnettu viimeisten 20 vuoden ajalta edustava otos Suomen Suomen Tuuliatlas, tuulikartasto, avataan käyttöön 25. marraskuuta klo 17. Tuuliatlas on www-pohjainen karttaliittymä, johon on tuotettu tietoa Suomen tuuliolosuhteista. Karttaliittymän avulla voidaan selvittää paikkakohtaiset tuuliolosuhteet koko Suomen alueelta. Karttaliittymä löytyy www.tuuliatlas.fi -osoitteen kautta.
Tuuliatlastyössä on kartoitettu säämalleihin perustuen Suomen tuuliolosuhteet maalla ja merellä. Parhaat tuuliolosuhteet löytyvät mallinnusten mukaan Ahvenanmereltä ja Suomenlahdelta sekä Lapin tuntureilta. Myös sisämaassa, etenkin suurien järvien läheisyydessä, on tuulisia alueita, kunhan mennään yli 100 metrin korkeudelle.

- Suomen tuuliolosuhteet eivät ole tuulivoimaloita ajatellen parhaat mahdolliset, mutta kuitenkin kohtalaisen hyvät moneen muuhun maahan verrattuna, tuuliatlastyötä Ilmatieteen laitoksella johtanut kehittämispäällikkö Bengt Tammelin toteaa.
Tuuliatlaksessa on mallinnettu viimeisten 20 vuoden ajalta edustava otos Suomen tuuliolosuhteita. Mallinnusta varten valittiin 72 kuukautta vuosilta 1989-2007, joista mallinnusajoja on tehty. Tulokset esitetään vuosi- ja kuukausikeskiarvoina, jotka on laskettu kolmen tunnin välein mallinnetuista tuulitiedoista.

Tavoitteena on ollut tuottaa mahdollisimman tarkka kuvaus tuuliolosuhteista, kuten tuulen voimakkuudesta, suunnasta ja turbulenttisuudesta jopa 400 metrin korkeuteen saakka kuukausikeskiarvoina. Tulokset ilmoitetaan 2,5x2,5 neliökilometrin karttaruuduissa. Rannikoilla ja muilla tuulisilla alueilla mallinnus on tehty vieläkin tarkemmalla, 250 metrin, tarkkuudella. Tämän tarkemman mallinnukset tulokset julkaistaan myöhemmin.

Tuulitietoja saadaan mukaan uuteen Tuuliatlakseen yli miljoonasta pisteestä, mikä on moninkertainen määrä vanhan Tuuliatlaksen 50 aseman tietoihin verrattuna. Tuuliatlaksen tietojen avulla ohjelma laskee paikkakohtaiset tuuliolot. Verkon karttaliittymän kautta tuulitietoa voidaan tarkastella yhdessä paikkatietojen ja muiden maantieteellisten muuttujien kanssa.
- Tuuliatlas auttaa löytämään sopivia alueita Suomesta, mutta niiden pohjalta ei vielä kannata tehdä investointipäätöksiä. Päätökset kaipaavat tarkempaa alueellista lisätietoa ja ennusteiden varmentamista, projektipäällikkö Bengt Tammelin Ilmatieteen laitoksesta toteaa.

Karttaliittymän rinnalla julkaistaan laaja tietoaineisto tuulesta, tuulen ominaisuuksista ja tuulivoimasta osoitteessa www.tuuliatlas.fi. Tietoaineistoon sisältyy myös katsaus ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen tuuliolosuhteisiin.
Tuuliatlaksen luominen on vaatinut suuren tietokonekapasiteetin, jossa on hyödynnetty Ilmatieteen laitoksen supertietokonetta. Uusi Tuuliatlas ei ole alueellisesti laajin, mutta sisältää kattavampaa ja tarkempaa tietoa kuin vastaavat tuuliatlakset muualla maailmassa.

Tuuliatlastyön on toteuttanut Ilmatieteen laitos työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamana. Työtä on koordinoinut Motiva Oy.

Lisätiedot:
kehittämispäällikkö Bengt Tammelin, Ilmatieteen laitos, puh. (09) 1929 4160
asiantuntija Olli Laitinen, Motiva, puh. 0424 281 238
neuvotteleva virkamies Erkki Eskola, TEM, puh. 010 606 4812

www.tuuliatlas.fi (Sivusto avautuu klo 17)

www.motiva.fi/tuuliatlas

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote Tuuliatlaksesta

Ilmatieteen laitoksen tiedotteet ovat saatavilla myös RSS-syötteenä osoitteesta http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedotteet/rss.