Tiedotearkisto: 2010

Ilmatieteen laitos auttaa Nepalia varautumaan vaarallisiin sääilmiöihin

30.9.2010 9:00

Kuva: Irma Ylikangas. Nepalin hydrometeorologian laitoksen edustajat tutustuivat sääluotaukseen.

Ilmatieteen laitos on aloittanut yhteistyöhankkeen Nepalin hydrometeorologisen laitoksen kanssa. Tavoitteena on modernisoida maan sääpalvelutuotantoa ja vähentää näin luonnononnettomuuksien aiheuttamia vahinkoja. Nepalin hydrometeorologisen laitoksen pääjohtaja vieraili hankkeen tiimoilta Ilmatieteen laitoksessa syyskuun lopussa.

Nepalin sääolosuhteet ovat haastavat, sillä samanaikaisesti Nepalin eri osista voi löytyä kuivuutta ja rankkasateista johtuvia tulvia. Ukkosmyrskyissä menehtyy vuosittain 20-30 henkilöä. Suurimmat tuhot aiheutuvat kuitenkin tulvista ja maavyöryistä. Tulvilla on myös muita terveysvaikutuksia, sillä puhtaan veden saanti on näissä tulvatilanteissa vaikeaa. Erilaiset epidemiat aiheuttavat keskimäärin 400 henkilön menehtymisen vuosittain.

Projektin tavoitteena on parantaa nepalilaisten tietämystä ja parantaa varautumista sään aiheuttamiin luonnonkatastrofeihin, joita ilmastonmuutos tulee tulevaisuudessa lisäämään. Hyvillä sää- ja ilmastopalveluilla voidaan hallita entistä tehokkaammin ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden taloudellisia ja inhimillisiä haittavaikutuksia. Projektissa tehdään yhdessä nepalilaisten yhteistyökumppanien kanssa kehityssuunnitelma, jonka tavoitteena on parantaa Nepalin hydrometeorologisia palveluja.

Rahoitus kehitysyhteistyön IKI-instrumentistä
Projekti alkoi helmikuussa 2010 ja se kestää on noin 2,5 vuotta. Rahoitus tulee Ulkoasiainministeriön Aasian ja Oseanian yksikön IKI-määrärahoista. IKI on valtion laitosten ja virastojen yhteistyötä edistävä instituutioiden välisen kehitysyhteistyön rahoitusinstrumentti, jonka tavoitteena on kehitysmaiden valtiollisten toimijoiden, kuten ministeriöiden, laitosten ja yliopistojen, osaamisen vahvistaminen kohdemaassa.

Syyskuun lopussa Nepalin hydrometeorologisen laitoksen pääjohtaja Nirmal Rajbhandari ja muita laitoksen edustajia vieraili Suomen Ilmatieteen laitoksessa. Vierailun tarkoituksena oli perehdyttää nepalilaiset modernin meteorologisen laitoksen toimintaan ja sen tarjoamiin palveluihin yhteiskunnalle. Viikon aikana nepalilaiset tutustuivat muun muassa Ilmatieteen laitoksen turvallisuussäätoimintaan, sääpäivystykseen sekä lentosäähän. Ilmatieteen laitoksen lisäksi ryhmä kävi vierailulla Ulkoasianministeriössä, MTT:llä Jokioisissa sekä Vaisalassa.

Ilmatieteen laitos toteuttaa alueellisia IKI-hankkeita Tyynen meren saarivaltioiden ja Karibian saarivaltioiden kanssa sekä kahdenvälisiä IKI-hankkeita Perussa, Vietnamissa, Jamaikalla ja Trinidad & Tobagossa.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos: Nepal Projektipäällikkö Irma Ylikangas, puh. 040 749 7132

Ulkoministeriö: Programme Officer Katja Hirvonen, puh. 09 1605 6405, 040 480 3981

IKI-instrumentti

Ilmatieteen laitoksen asiantuntijapalvelut

Ilmatieteen laitoksen tiedotteet ovat saatavilla myös RSS-syötteenä osoitteesta http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedotteet/rss.