Tiedotearkisto: 2016

Hiukkasten lukumääräpitoisuudet on arvioitu ensimmäistä kertaa kattavasti viidessä eurooppalaisessa kaupungissa ja koko Euroopassa

14.4.2016 9:39

Hiukkasten lukumäärää on mallinnuksen avulla arvioitu koko Euroopassa ja erityisesti viidessä Euroopan kaupungissa. Tulosten tuottaman kattavan kokonaiskuvan perusteella voidaan arvioida selvästi aiempaa paremmin hiukkasten haittavaikutuksia terveydelle.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Kuva: Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitos oli mukana laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa mallitettiin ensimmäistä kertaa hiukkasten lukumäärien päästöjä ja pitoisuuksia koko Euroopassa. Aiemmin kattavia tietoja hiukkasten kokojakaumasta ja esimerkiksi hiukkasten lukumäärästä ei ole ollut saatavilla. Lisäksi hiukkasten lukumääräpitoisuuksia tutkittiin tarkemmin viidessä eurooppalaisessa kohdekaupungissa, joista yksi oli Helsinki.

"Yhtä kattavia tuloksia ei ole aikaisemmin voitu esittää, koska mitattua tietoa pienhiukkasten lukumäärästä on vain hyvin rajoitetusti, ja tämänkaltaista mallitettua tietoa ei ole ollut ollenkaan saatavilla. Tulosten perusteella voidaan esimerkiksi arvioida hiukkasten terveysvaikutuksia ja pohtia, kuinka hiukkasten lukumääriä ja niistä aiheutuvia terveyshaittoja voitaisiin tehokkaimmin vähentää", Ilmatieteen laitoksen professori Jaakko Kukkonen tähdentää. Kattavia tietoja hiukkasten lukumääristä ei aiemmin ole ollut saatavilla Euroopassa tai muuallakaan, koska kaupungeissa on vain yksittäisiä mittauspisteitä. "Mittauspisteiden perusteella ei ole mahdollista saada alueellisesti kattavaa kuvaa eikä yleistä tietoa hiukkasten lukumääräpitoisuuksien lähteistä."

Kohdekaupunkeina tutkimuksessa oli Helsingin lisäksi Oslo, Lontoo, Rotterdam ja Ateena. Hiukkasten lukumääräpitoisuuksiin vaikutti kaikissa kaupungeissa paikallisista päästölähteistä eniten autoliikenne. Laivaliikenteen ja satamien vaikutus oli myös merkittävä muualla paitsi Lontoossa. Ilmailulla taas oli huomattava vaikutus erityisesti Ateenassa. Kaupungin ulkopuolelta kulkeutuvilla hiukkasilla oli jopa paikallisia lähteitä suurempi vaikutus kaupungeissa, jotka sijaitsevat hyvin tiivisti asutuilla ja teollistuneilla alueilla, kuten Rotterdamissa ja Lontoossa.

Hiukkasten lukumääräpitoisuudet viidessä eurooppalaisessa suurkaupungissa vuonna 2008. Ylärivissä on Rotterdam ja Oslo, keskirivissä Lontoo ja Helsinki. Alarivissä vasemmalla Ateena ja oikealla tarkemmin esitettynä Lontoon keskusta. Kirkkaanpunainen merkitsee suurta pitoisuutta, vihreä pienempää. Kuvien värikoodi on sama kaikille kaupungeille, mutta erilainen Lontoon keskustalle.
 
 

Aikaisemmat arviot hiukkasten haittavaikutuksista ovat aiemmin perustuneet suurimmalta osin hiukkasten massapitoisuuksien määrittämiseen. "Hiukkasten vaarallisuus tai haitallisuus riippuu kuitenkin voimakkaasti niiden koosta, ei niinkään kokonaismassasta", Jaakko Kukkonen toteaa.

Mallinnettujen tulosten tarkkuutta arvioitiin vertaamalla laskettuja ja mitattuja pitoisuuksia, sekä Euroopan mittakaavassa että kohdekaupungeissa.

Lisätietoja:

Prof. Jaakko Kukkonen, puh. 050 520 2684, Jaakko.Kukkonen@fmi.fi

www.geosci-model-dev.net/9/451/2016/