Paikallissääsivun hakutoiminnossa on edelleen ongelmia. Pahoittelemme puuttuvia tietoja. Asiaa selvitetään parhaillaan.

Tiedotearkisto: 2014

Venemessut 2014: Viranomaisosastolta selville meripelastuksen uusi hälytysnumero

7.2.2014 8:23

Viranomaiset osallistuvat jälleen omalla osastollaan venemessuille, jotka järjestetään Helsingissä 7.–16. helmikuuta.

Helsingin poliisilaitoksen venepoliisi, Ilmatieteen laitos, Liikennevirasto, Rajavartiolaitoksen Suomenlahden merivartiosto, Tulli ja Viestintävirasto osallistuvat myös tänä vuonna VeneBåt14-näyttelyyn yhteisellä osastolla (4b41). Messuosastolta löytyy myös tuore Veneilyturvallisuus 2014-lehti. Osastolla voi tutustua myös venepoliisin käyttämään vesiskootteriin.

Viranomaisista koostuvan osaston tärkeimpänä tavoitteena on antaa vesilläliikkujille tärkeää ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa. Viranomaisten toiminnan tarkoituksena on taata, että merellä liikkuminen on veneilijöille mahdollisimman turvallista.

Rajavartiolaitos pelastaa merellä; meripelastuksen uusi hälytysnumero 0294 1000

Puhelinnumero on tarkoitettu meripelastuksen vaaratilanteista ilmoittamiseen niin ammattimerenkulkijoille kuin huviveneilijöille sekä muille merellä liikkujille. Aktiivisista yrityksistä huolimatta meripelastuksen hälytysnumerolle ei ole saatu virallista "hätänumerostatusta" kuten yleiseurooppalaisella hätänumerolla (112) on. Siksi numeroon soittaminen on maksullista. Meripelastuksen hälytysnumero perustuu Rajavartiolaitoksen valtakunnalliseen yrityspuhelinnumeroon.

Meripelastuksen hälytysnumero on tarkoitettu merenkulkijoiden ja muiden merellä liikkujien käytettäväksi erilaisissa merellisissä vaaratilanteissa, jotta avuntarvitsija saisi mahdollisimman nopeasti apua ja meripelastuksen johtokeskus ensikäden tietoa suoraan ilmoittajalta. Tällöin myös avuntarpeen välittämisestä jää pois yksi toimija, hätäkeskus, verrattuna ilmoitusta tehtäessä yleiseen hätänumeroon. Meripelastuksen hälytysnumeroon vastaa aina meripelastuksen ammattilainen, joille merellisten vaaratilanteiden johtaminen on tuttua. Meripelastuksen hälytysnumeroon soitettu puhelu voidaan, tilanteen niin vaatiessa, kääntää meripelastuksen johtokeskuksista suoraan myös lääkärille tai hätäkeskukseen.

Valistuneen merenkulkijan ja veneilijän tulisi tuntea meripelastuksen hälytysnumero ja tallentaa se matkapuhelimeensa, jotta hätätilanteessa sitä ei tarvitse etsiä. Vanhaan meripelastuksen hälytysnumeroon soitetut puhelut siirtyvät uuteen hälytysnumeroon ylimenokauden ajan.

Meripelastuksen uusi valtakunnallinen hälytysnumero on 0294 1000
(ulkomailta soitettaessa +358 294 1000)
ja alueelliset suorat hälytysnumerot ovat:
Saaristomeri, Ahvenanmeri, Selkämeri, Pohjanlahti
MRCC Turku
suora hälytysnumero on 0294 1001
Suomenlahti
MRSC Helsinki
suora hälytysnumero on 0294 1002

Poliisi valvoo vesiliikenteen sujumista; osastolla esillä Poliisin vesiskootteri

Poliisi esittelee osastolla venepoliisin käytössä olevaa vesiskootteria. Poliisilla on käytössä kuusi vesiskootteria isommilla järvillä. Skoottereita käytetään lähinnä liikenteen valvonnassa poliisiveneen tukena. Vesistöetsinnöissä siitä on apua matalissa ja kivikkoisilla vesialueilla.
Poliisin tehtävä vesialueilla on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen, vesiliikenteen valvonta sekä metsästyksen ja kalastuksen valvontaa. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä kiinnitetään huomiota yleisötilaisuuksiin ja muihin häiriölle alttiisiin kohteisiin. Vesiliikenteen valvonnassa pyritään näkyvyyteen turvallisuuden lisäämiseksi. Huomiota kiinnitetään turvavarusteisiin, ajotapoihin ja kuljettajan kykyyn sekä taitoon hallita venettä. Vesiliikennejuopumus valvontaa pyritään lisäämään jotta kiinnijäämisriski kasvaa.
Metsästyksen ja kalastuksen valvontaa suoritetaan yhteistyössä kaupunkien kalastuksenvalvojien kanssa. Rajavartioiden ja Tullin kanssa suoritetaan yhteistoimintaa vesiliikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Liikennevirasto pitää huolta vesiväylien turvallisuudesta

Navigoinnissa merikartoilla on keskeinen merkitys. Liikenneviraston merikartoitus huolehtii merikartoituksen ylläpidosta ja kehittämisestä Suomessa. Nyt keväällä ilmestyvät uudet merikarttasarjat J (Heinola-Lahti-Jyväskylä), D (Turunmaan saaristo), P (Valkeakoski-Längelmäki-Hauho) ja E (Selkämeri). Venemessuilla julkaistavan J-sarjan alue on lukuisten karttapäivitysten lisäksi laajentunut, kattaen nyt myös Ruotsalaisen ja Konniveden.
Liikennevirasto huolehtii valtaosasta merikartoille merkityistä yleisistä kulkuväylistä. Muita väylänpitäjiä ovat muun muassa kunnat ja satamalaitokset.

Liikenneviraston ylläpitämiin väyliin lukeutuu rannikko- ja sisävesiväyliä yhteensä noin 16 000 km. Näistä väylistä lähes puolet on ensisijaisesti veneilyn käyttöön tarkoitettuja veneväyliä ja venereittejä. Liikennevirasto vastaa myös väyliä koskevista vesiliikenteen kielto- ja rajoituspäätöksistä.

Talvella jäänmurtopalvelut ovat näkyvä osa Liikenneviraston toimintaa.  Lisäksi Liikennevirasto ohjaa alusliikennettä. Meriliikenteen ohjaus tekee merellä liikkumisesta sujuvaa ja ennen kaikkea turvallista. Esimerkiksi vuonna 2013 Liikenneviraston ylläpitämä meriliikenteen ohjaus esti 13 karilleajoa.

Tulli valvoo vesillä polttoaineiden käyttöä ja veneiden rekisteröintejä

Dieselmoottorilla varustetuissa huvialuksissa pitää käyttää dieselöljynä verotettua polttoainetta. Tullin venepartiot valvovat polttoaineen käyttöä ja ottavat polttoainenäytteitä jakeluasemilta ja veneiden tankeista niin sisävesillä kuin merialueilla.

Tulli seuraa tarkasti myös ulkomaille rekisteröityjen veneiden käyttöä Suomessa, koska niihin voi liittyä suuriakin verotuksellisia kysymyksiä. Oikeus maahantuodun kulkuvälineen väliaikaiseen verottomaan käyttöön on tarkoin määritelty, ja Tulli valvoo määräyksien noudattamista.

Vesivalvonnassa Tulli hyödyntää uutta venekalustoa, jonka avulla asiakkaat pystytään saavuttamaan nopeasti, tehokkaasti ja turvallisesti. Tullin veneyksiköt hoitavat tehtäviänsä saumattomassa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa laajalla alueella Suomenlahdella ja Saaristomerellä, mutta myös sisävesillä, kuten Saimaalla. Merellä Tulli valvoo myös, että maahantuotavien tavaroiden tuontirajoituksia noudatetaan. Monet rajoitusten alaiset tuotteet ovat hengelle ja terveydelle vaarallisia. Lisäksi Tullille on säädetty lukuisa määrä muita merellisiä valvontatehtäviä, kuten vesiliikenteen valvonta. Tulli on myös meripelastusviranomainen.

Viestintävirasto myöntää radiolupia ja valvoo laitteiden vaatimustenmukaisuutta

Meriradiotaajuuksilla toimivien radiolähettimien hallussapito ja käyttö on luvanvaraista. Viestintävirasto myöntää radioluvan, jos aluksen radioliikenteen hoitajalla on asianmukainen meriradioviestinnän pätevyystodistus. Pätevyystodistuksen saa suorittamalla Viestintäviraston järjestämän pätevyystutkinnon. Tutkintoja järjestetään eri puolilla maata suomeksi, ruotsiksi tai tarvittaessa englanniksi.

Radiolaitteiden on oltava niille asetettujen vaatimusten mukaisia. Viestintävirasto pyrkii varmistamaan, että kuluttajille on tarjolla ainoastaan vaatimukset täyttäviä laitteita.

Ilmatieteen laitos kehittää veneilijöille tarkoitettuja palveluita  

Ilmatieteen laitos esittelee messuilla mm. verkkosivujaan, josta löytyvä vedenkorkeuspalvelu on uudistettu. Palvelussa on nyt mukana havaintojen lisäksi nyt myös meriveden korkeusennuste. Tulevana kesänä Ilmatieteen laitos tutkii aaltoennustemallin soveltumista Saaristomerelle. Tutkimuksen tuloksiin perustuva aaltomallisovellus otetaan testikäyttöön Saaristomerellä kesällä 2014. Suomen rantaviivojen rikkonaisuus ja saaristo antavat suojaa avomerellä vallitsevilta aalto-olosuhteilta, sillä avomereltä tuleva aallokko vaimenee saariston sisään mentäessä. Vaikka saaristo tyypillisesti on avomerta suojaisempi paikka, on siellä kuitenkin aavoja alueita, joilla aallokko voi kasvaa niin suureksi, että se on tärkeä huomioida pienempien alusten turvallisen ja sujuvan kulun takaamiseksi. Messukävijöiltä toivotaan palautetta, jotta palveluja voidaan kehittää yhä enemmän vastaamaan veneilijöiden tarpeita.

Ilmatieteen laitoksen tietoiskuja venemessuilla, Majakka-ohjelmalava:

la 8.2 klo 13.00–13.30 
Ukkoset veneilijän näkökulmasta, meteorologi Jari Tuovinen

su 9.2. klo 13.00–13.30
Vesilläliikkujan sääoppaan esittely, ylimeteorologi Sari Hartonen

la 15.2. klo 12.30–13.00 
Itämeren aallokko, ryhmäpäällikkö Laura Tuomi

su 16.2 klo 12.30–13.00  
Ilmatieteen laitoksen www-palvelut, yhteyspäällikkö Sauli Majaniemi

Venemessut järjestetään 7.–16.2.2014 Helsingin Messukeskuksessa:

Aukioloajat, liput ja ohjelma: www.venemessut.fi

Lisätietoja:

Rajavartiolaitos:
Viestintäassistentti Marjo Peni, puh. 0295 421 333, marjo.peni@raja.fi

Poliisi:
Helsingin venepoliisin yhteystiedot: venepoliisi.helsinki@poliisi.fi, puh. 07 1877 4540
(15.5 alkaen puh.029 547 4540)
Vanhempi konstaapeli Jukka Grönlund, puh.050 456 1082

Liikennevirasto:
Kehittämispäällikkö Jarmo Mäkinen, puh. 029 534 3477, jarmo.makinen@liikennevirasto.fi
www.liikennevirasto.fi

Tulli:
Tulliylitarkastaja Henrik Wahlroos, Helsingin Tullin veneryhmän päällikkö, Tullin toimipaikkaosaston Venevalvonnan koordinaattori, puh. 040 332 6886
tulliylitarkastaja Lasse Ryyttäri, Tulli, Tullivalvonta ja tekniikka, puh. 040 332 2425
www.tulli.fi

Viestintävirasto:
Tarkastaja Ari Caselius, puh. 029 539 0437, ari.caselius@ficora.fi
Tiedottaja Elina Koskipahta, puh. 029 539 0425

Ilmatieteen laitos:
Tiedottaja Eija Vallinheimo, puh. 050 530 3871, eija.vallinheimo@fmi.fi

www.twitter.com/meteorologit

Vesilläliikkujan sääopas -kirjan tilaukset: www.ursa.fi/kirjakauppa