Tiedotearkisto: 2017

Älykkäästi sijoitettu vihreä infrastruktuuri nostaa asuntojen rahallista arvoa Helsingissä

10.1.2017 9:05

Ilmatieteen laitoksen uuden tutkimuksen mukaan kaupunkiympäristöön kannattaa rakentaa viheralueita.

Kuva: Kirsti Kotro

Kuva: Kirsti Kotro

Kaupunkien viheralueet nostavat asuntojen rahallista arvoa noin 1–4 prosenttia neliömetriä kohden viheraluetyypistä ja sen sijainnista riippuen. Viheraluetyyppejä ovat puisto, kaupunkimetsä tai avoin niitty. Hyöty asuntojen rahallisen arvon noususta voidaan maksimoida, kun olemassa olevilla tai suunnitteilla olevilla kaupunkialueilla on niiden sijaintiin nähden oikea yhdistelmä erilaisia viheraluetyyppejä. Jos yhdistelmä ei ole oikea, hyöty voidaan menettää.

Tutkimuksella edistetään kestävää Helsinkiä, johon sisältyy vihreän infrastruktuurin aikaansaamia sekä ympäristöllisiä että taloudellisia etuja. Tutkimustulokset auttavat korjaamaan maankäytössä ollutta yleistä väärinkäsitystä, että viheralueiden aikaansaamat hyödyt olisivat liian epämääräisiä, jotta niillä voitaisiin perustella viheralueiden säilyttäminen tai investoiminen niihin. Athanasios Votsis ei kuitenkaan ehdota rakennuskieltopolitiikkaa, vaan kannustaa säilyttämään erilaisia viheralueita rakennetuilla alueilla ja sisällyttämään niitä suunnitteilla oleviin kaupunkialueisiin. 

Tutkimus osoittaa, että Helsingissä erilaisten viheralueiden suunnittelu pitäisi olla sijaintikohtaista. Asuntojen rahallisen arvon kannalta tarkasteltuna kannattaisi tiiviille keskusta-alueelle rakentaa puistoja ja pieniä metsiä ja lähiöihin taas metsiä ja avoimia niittyjä. Kulloiseenkin kaupunkirakenteeseen oikein sijoitetut viheraluetyypit nostavat alueen asuntojen arvoa.

Tutkimus perustuu spatiaaliseen taloustieteelliseen analyysiin ja vuosina 2000–2011 Helsingissä toteutetuista asuntokaupoista kerättyyn hinta- ja ympäristötietoaineistoon. Tutkimus vahvistaa eri puolilla maailmaa tehdyt vastaavat havainnot siitä, että viheralueilla on kyky tuottaa miljoonien edestä taloudellista arvoa, jos kaupunkisuunnittelua tehdään huolellisesti.

Lisätietoja:

Tutkija Athanasios Votsis, puh. 029 539 2097, athanasios.votsis@fmi.fi

Votsis A. (2017) Planning for green infrastructure: the spatial effects of parks, forests, and fields on Helsinki's apartment prices, Ecological Economics, 132: 279–289.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800916311430