Tiedotearkisto: 2017

Maailman merien päivä nostaa esille merien ajankohtaisia haasteita

8.6.2017 11:51

Torstaina kesäkuun 8. päivänä vietetään YK:n Maailman merien päivää (World Ocean's Day). Tänä vuonna päivän teema on "Meidän meremme, meidän tulevaisuutemme". Päivän tavoitteena nostaa maailmanlaajuisesti tietoisuutta meriin liittyvistä ajankohtaisista haasteista, joita ratkomiseksi on kehitetty uusia havaintomenetelmiä.

Merialueiden turvallinen liikenne ja merten kestävä hyödyntäminen vaativat, että merta ja merellisiä toimintoja tutkitaan ja havainnoidaan monipuolisesti ja reaaliajassa. "Itämeri on pieni ja matala reunameri, joka toimii eri tavoin kuin valtameret. Itämeren toimintaan vaikuttavat mm. meren biologiset prosessit, lämpötila, ravinteet, aallokko sekä jääpeite. Tämän kokonaisuuden ymmärtäminen vaatii laajan kirjon mittauksia", Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Jari Haapala kertoo.

 

Uudet teknologiat tuovat uutta tietoa

Merten havaintotoiminta on viime vuosina kehittynyt robotiikan ja digitalisaation ansiosta merkittävästi. Myös satelliittikuvien tulkintaan perustuva kaukokartoitus, tuottavat kustannustehokkaasti havaintoja täydentämään perinteisin menetelmin tehtyjä havaintoja.

"Ilmatieteen laitos on ottanut hiljattain käyttöön kauko-ohjauksella toimivan sukellusrobotin eli gliderin, joka on varustettu monitieteellisin anturein. Sukeltaessaan eri syvyyksillä laite kerää mittaustietoa Itämeren fysikaalisesta tilasta", Haapala kertoo.

Toisaalta myös pitkäaikaiset, samalta paikalta saadut havainnot ovat tärkeitä. Tämän takia Utön saarelle rakennettu merentutkimusasema on ainutlaatuinen. Asema tuottaa ajantasaista tutkimustietoa merestä, sen pinnalta sekä meren ja ilmakehän vuorovaikutuksesta vuoden ja vuorokauden ympäri.

"Onkin tärkeätä, että merta ja merellisiä toimintoja tutkitaan samanaikaisesti monesta eri näkökulmasta. Näin voimme havaita esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, ihmistoiminnasta ja muista syistä aiheutuvat muutokset merissä. Eri syiden erottaminen on tärkeää, jotta voimme tarvittaessa reagoida ajoissa ja oikein", Haapala korostaa.

Itämeren sininen kasvu vaatii tutkimustietoa

Myös merten kestävä hyödyntäminen eli ns. sininen kasvu, edellyttää ajankohtaista tietoa meren tilasta ja siitä, miten oma toimintamme vaikuttaa merten ekosysteemin. Uudet tekniikat muuttavat esimerkiksi merenkulkua: Navigoinnin avuksi tulevat uudet, reaaliaikaiset tiedot, jotka mahdollistavat merten turvallisemman, energiatehokkaamman käytön tulevaisuudessa myös arktisilla alueilla.

Maailman merien päivänä järjestetään Ilmatieteen laitoksella "Itämeri – Älymeri" -seminaari, joka kokoaa kaikki suomalaiset meritoimijat keskustelemaan uusista havaintomenetelmistä ja meriliikenteen tulevaisuudesta. Tilaisuudessa on myös esillä uusia mittalaitteita ja kysymyksiin on vastaamassa alan suomalaisia asiantuntijoita.

Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla julkaistu uusi Merisää-karttapalvelu

Uudella merisää-palvelulla voi katsella sekä havaintoja että ennusteita Itämereltä. Havaintoasemina ovat Ilmatieteen laitoksen rannikko- ja järvisääasemat, aaltopoijut, lämpötilapoijut ja mareografit. Lisäksi sadetutkasivulta tuttu sadetutka ja sade-ennuste ovat myös mukana.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Jari Haapala, puh. 029 539 6406, jari.haapala@fmi.fi

Linkki videoon: https://youtu.be/jTljNQ6LitI

Linkki Atmoksen juttuun: https://atmoslehti.fi/teema/tutkimus-edellytys-itameren-siniselle-kasvulle/

Merisää-palvelu: http://www.ilmatieteenlaitos.fi/merisaa