Tiedotearkisto: 2011

Ilmatieteen laitos aktiivisesti mukana satelliittiaineistojen kehitysprojekteissa

29.8.2011 9:24

Projekteissa tuotetaan mittaustietoa ja palveluita, jotka koskevat otsonia, ilmakehän pienkaasuja, pinta-albedoa, lumipeitteen laajuutta, lumen peittämän pinnan suhteellista osuutta ja lumen kosteutta.

Maan pinnan heijastavuus arktisella alueella ryhmän kehittämän pinta-albedotuotteen (CM-SAF) mukaan.

Maan pinnan heijastavuus arktisella alueella ryhmän kehittämän pinta-albedotuotteen (CM-SAF) mukaan.

Euroopan sääsatelliittijärjestö EUMETSAT jatkaa kaikissa Satellite Application Facility (SAF) -kehitysprojekteissa. Projekteissa tuotetaan mittaustietoa ja palveluita, jotka koskevat otsonia, ilmakehän pienkaasuja, pinta-albedoa, lumipeitteen laajuutta, lumen peittämän pinnan suhteellista osuutta ja lumen kosteutta.

Ilmatieteen laitos on Satellite Application Facility on Ozone and Atmospheric Monitoring -projektin vetäjä. Hankkeessa on mukana 11 eurooppalaista tutkimuskeskusta seitsemästä eri maasta. Sopimus Ilmatieteen laitoksen ja EUMETSATin välillä allekirjoitettiin 29. kesäkuuta. Sopimukset muiden SAFien osalta allekirjoitetaan myöhemmin syksyllä. Näissä projekteissa Ilmatieteen laitos toimii projektipartnerina.

Ilmakehästä, pinta-albedosta ja lumesta yhä parempia havaintoja

Ilmatieteen laitoksen vetämä O3M SAF -projekti keskittyy seuraavalla viisivuotiskaudella EUMETSATin Metop-satelliittien GOME-2 ja IASI instrumenttien tuottamiin tietoihin. Niiden avulla saadaan tietoa ilmakehän kemiasta, kuten otsonista, typen oksideista, rikkidioksidista ja aerosoleista. Nämä tuotteet ovat kiinteästi yhteydessä EU:n GMES (Global Monitoring for Environment and Security) ohjelmaan ilmakehän tutkimuksen osalta.
Tuotteita käytetään mm. ilmastonmuutostutkimuksessa, tulivuorten ja metsäpalojen päästöjen sekä ihmisen ilmakehässä aiheuttamien muutoksien seurannassa Hankkeessa kehitetään prosessointiohjelmistoja ja -järjestelmiä, prosessoidaan ja arkistoidaan mittausaineistoa ja jaetaan sitä käyttäjille. Toinen keskuksen arkistointipaikoista sijaitsee Suomessa, Lapin ilmatieteellisessä tutkimuskeskuksessa Sodankylässä.
Myös Ilmatieteen laitoksen osallistuminen EUMETSATin hydrologiaa koskevaan projektiin (Satellite Application Facility on Hydrology and water management) on varmistunut. Projektissa tuotetaan lähes päivittäin mm. sadanta-, maankosteus- ja lumituotteita tutkijoiden ja teollisuuden tarpeisiin. Ilmatieteen laitos vetää lumiklusterin operatiivista tuotantoa ja tuotekehitystä. Tuotetut aineistot ovat lumialueen laajuus, lumen laatu, lumen peittoala sekä lumen vesiarvo. Tuotteita voidaan hyödyntää esim. sää- ja ilmastomallien syötteenä, hydrologisten ennusteiden laatimisessa ja voimalaitosten kapasiteetin hallinnassa. Lisäksi Ilmatieteen laitos osallistuu projektin muiden tuotteiden tarkkuuden arvioimiseen. Ilmatieteen laitoksen lumituotteiden prosessointi ja arkistointi keskitetään Sodankylään.

Ilmatieteen laitos jatkaa myös pinta-albedotuotteen kehitystä EUMETSATin projektissa Satellite Application Facility on Climate Monitoring. Albedo on yksi ilmastomallien käyttämistä tärkeistä suureista, joka liittyy maapallon energiatasapainoon. Tähän mennessä Ilmatieteen laitos on mm. toteuttanut ensimmäisen globaalin albedoaikasarjan 30 vuoden ajalta ja kehittänyt pelkästään mikroaaltoihin perustuvan pinta-albedon estimointimenetelmän Arktiselle merialueelle. Muutokset Arktisen merialueen albedossa vaikuttavat voimakkaasti myös ilmastonmuutokseen. Tilanteen seuraamista pelkästään optisten satelliittien avulla haittaavat sekä runsas pilvisyys että alhainen auringon korkeuskulma.

Lisätietoja:

O3M SAF:
Vanhempi tutkija Seppo Hassinen, puh. (09) 1929 4675, seppo.hassinen@fmi.fi
Lumi:
Tutkija Matias Takala, puh. (040) 5279778, matias.takala@fmi.fi
Pinta-albedo:
Erikoistutkija Terhikki Manninen, puh. (09) 1929 4159, terhikki.manninen@fmi.fi
Lisätietoa SAF-projekteista: http://ilmatieteenlaitos.fi/maan-pinnan-kaukokartoitus
O3M SAF: http://o3msaf.fmi.fi