Tiedotearkisto: 2017

Kansalaisten omat havainnot liukkaudesta tulevat tarpeeseen

13.12.2017 15:27

Ilmatieteen laitos varoittaa keskiviikkona 13.12. aamulla jalankulkijoita siitä, että jalkakäytävät ovat erittäin liukkaita. Liukastumisriskin nostaa huomattavaksi se, että jään päällä on ohut lumipeite.

Kuva: Eija Vallinheimo

Kuva: Eija Vallinheimo

Ilmatieteen laitoksen jalankulkuvaroitusten pohjana oleva ennustemallia on parannettu. Kansalaisten tekemät liukkaushavainnot antavat tärkeää lisätietoa liukkaudesta, sillä havaintotietoa liukkaudesta ei ole muuten juurikaan saatavilla.

Juuri päättyneessä projektissa on kerätty tietoa liukkaudesta ja liukastumisista. "Tutkimme erityisesti liukkaimpien päivien säätilanteita. Saatujen tietojen perusteella paransimme kelimallia", kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Marjo Hippi. Meteorologit käyttävät kelimallia apuna, kun antavat jalankulkuvaroituksia. Varoitusten tarkoituksena on, että jalankulkijat pystyvät ennakolta varautumaan erittäin liukkausiin keleihin esimerkiksi käyttämällä pitävämpiä kenkiä ja liukuesteitä tai varaamalla enemmän aikaa matkaan.

Mallia on kehitetty yhdessä Työterveyslaitoksen ja Postin kanssa. Työsuojelurahasto rahoitti projektia.

Projektissa hyödynnettiin liukastumistilastoja, joita saatiin useista lähteistä:

  • Tapaturmavakuutuskeskuksen työmatkatapaturmatiedot
  • Helsingin pelastuslaitoksen sairaankuljetustiedot
  • Postin tapaturmatietokannan tiedot.

Vallinneesta kelitilanteesta saimme tietoa mm. Työterveyslaitoksen mittauksista, neljästä Vaisala Oyj:n DSC111 -optisesta kelimittarista, Postin postinjakajien tekemistä havainnoista ja Ilmatieteen laitoksen apulaismeteorologien tekemistä havainnoista.

Kansalaishavaintoja liukkaudesta

Projektissa vahvistui käsitys, että nykyisin käytettävissä olevat mittalaitteet eivät sovellu reaaliaikaiseen jalankulkuliukkauden havainnointiin.

Ilmatieteen laitoksen älypuhelimissa toimivassa sääsovelluksessa on voinut lähettää omia säähavaintoja kesästä lähtien. "Talveksi havainnoitaviin suureisiin lisäsimme jalankulkuliukkauden. Olemme erityisesti kiinnostuneita tilanteista, jolloin liukkautta on yleisesti, ja liukkaus hankaloittaa normaalia kävelyä. Kansalaisten tekemät liukkaushavainnot antavat tärkeää tietoa liukkaudesta, sillä havaintotietoa liukkaudesta ei ole muuten juurikaan saatavilla", kertoo tutkija Marjo Hippi.

Liukastumiset ovat yleisiä

Liukastuminen tai kaatuminen on yleisin työtapaturma Suomessa. Suuri osa työssäkäyvistä kulkee ainakin osan työmatkasta jalkaisin. Lisäksi osa liikkuu ulkona työssään, kuten postinjakajat. Talvikuukausien aikana työmatkatapaturmia jalan tapahtuu talven aikana keskimäärin runsaat 7000 kappaletta. Näistä valtaosa on talvisen kelin aiheuttamia liukastumisia.

Jalankulkuvaroitukset ovat nähtävillä Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen varoituskartalla. Tämän lisäksi työnantajat voivat ostaa meiltä varoituspalvelun. Se varoittaa tekstiviestein työntekijöitä, kun jalankulkukeli on erittäin liukas tai on muuttumassa sellaiseksi. Erityisen vaarallinen keli on jalankulkijalle silloin, kun jään päällä on lunta tai vettä.

Lisätietoja:

Tutkija Marjo Hippi, puh 050 516 5978, marjo.hippi@fmi.fi

Jalankulkuprojektin loppuraportti: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/224484

Kansalaishavainnointi: ilmatieteenlaitos.fi/omat-havainnot

Ilmatieteen laitoksen varoituskartta: ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset

Tietoa jalankulkuvaroituksista: ilmatieteenlaitos.fi/jalankulkusaa

Tietoa jalankulkusäämallista: ilmatieteenlaitos.fi/jalankulkusaamalli