Tiedotearkisto: 2018

Suomen ilmanlaatumittausten luotettavuutta varmistettu vertailumittauskampanjalla

2.1.2018 13:38

Ilmatieteen laitoksen asiantuntijat ovat viime syksyn aikana suorittaneet vertailumittauskampanjan Suomen ilmanlaadun seuranta-asemilla. Alustavien tulosten mukaan ilmanlaatumittausten tulokset ovat Suomessa korkealla tasolla.

Kuva: Jaakko Laakia

Kuva: Jaakko Laakia

Vertailumittausten järjestäminen sekä mittausten laatujärjestelmien arviointi on kansallisen ilmanlaadun vertailulaboratorion tehtävä, mikä on kirjattu EU-direktiiviin. Vertailumittauksilla varmistetaan, että Suomen ilmanlaadun mittaukset tehdään eurooppalaisten standardien mukaisesti ja että ilmanlaadun mittaustulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kampanja oli jo neljäs vuoden 2003 jälkeen.

Mittausten laatu pysynyt hyvänä

"Varsinaiset mittaukset on nyt pääosin suoritettu, ja vertailumittaustulosten lopullinen analysointi on parhaillaan käynnissä Ilmatieteen laitoksella. Alustavat tulokset vaikuttavat pääosin erittäin hyviltä", kertoo vertailumittauskampanjan toteutuksesta vastannut vanhempi tutkija Karri Saarnio.

Kampanjan yhteydessä suoritettiin myös mittausverkkojen laatujärjestelmien auditointi.  "Hyvään tulokseen vaikuttavat laatujärjestelmien kehittyminen ja laadunvarmistuksen roolin korostuminen. Laatujärjestelmien kehitystyö onkin viimeaikoina ollut aktiivista kunnissa", toteaa Ilmatieteen laitoksen laatupäällikkö Katriina Kyllönen. Lopulliset tulokset julkaistaan keväällä 2018.

Vertailumittaukset tehtiin mittausasemilla

Suomessa on kaikkiaan noin sata pysyväisluonteista ilmanlaadun mittausasemaa kolmenkymmenen mittausverkon alaisuudessa noin 60 kunnan alueella. Suomessa kaupungit ovat vastuussa tarvittavasta ilmanlaadun seurannasta alueellaan. Ilmatieteen laitos puolestaan seuraa ilmanlaatua tausta-alueilla. Kampanjan aikana Ilmatieteen laitoksen vertailulaboratorio kiersi yhteensä noin parikymmentä mittausverkkoa ja vertailumittaus suoritettiin laboratorion sijaan mittausasemilla. "Laboratorion siirtäminen kenttäolosuhteisiin oli haastavaa, mutta onnistuimme tässä hyvin", Karri Saarnio toteaa.

Vertailumittaus koski kaasumaisista ilmansaasteista typen oksideja, rikkidioksidia ja otsonia, joille on lainsäädännössä laadittu raja-arvot tai tavoitearvot. Näiden mittausten ohessa suoritettiin alueellisesti  jatkuvatoimisten hiukkasmittausten vertailu. Myös näissä mittauksissa tavoitteena oli tutkia hiukkasmittausten vertailtavuutta vertailumenetelmää vastaan eri puolella Suomea.

Koko Suomen ilmanlaatua voi nyt seurata Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelussa ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu. Vastaava palvelu ruotsiksi löytyy osoitteesta: sv.ilmatieteenlaitos.fi/luftkvalitet ja englanniksi osoitteesta: http://en.ilmatieteenlaitos.fi/air-quality).

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Karri Saarnio puh. 029 539 5521, karri.saarnio@fmi.fi

Tutkija, laatupäällikkö Katriina Kyllönen puh. puh. 029 539 5461, katriina.kyllonen@fmi.fi

Erikoistutkija Jari Waldén puh. 029 539 5480, jari.walden@fmi.fi

Ilmanlaadun vertailulaboratorio: http://ilmatieteenlaitos.fi/laadunvarmennus


Koko Suomen ilmanlaatu seurattavissa nyt Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelussa (aikaisempi uutinen aiheesta 4.9.2017)