Tiedotearkisto: 2018

Kaupunkibulevardeilla tarvitaan yhteistyötä ja laaja keinovalikoima hyvän ilmanlaadun varmistamiseksi

17.1.2018 19:34

Ilmatieteen laitoksen, Trafixin, Serum Arkkitehtien ja Akordin asiantuntijat ovat koonneet Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristötoimialan toimeksiantona tavoitelähtöisen keinovalikoiman, jonka avulla Helsinkiin suunnitelluilla kaupunkibulevardeilla voidaan varmistaa hyvä ilmanlaatu.

Kuva: Helsingin kaupunki

Kuva: Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki on suunnittelemassa kantakaupunkimaista urbaania kaupunkia kaupunkibulevardeineen nykyisten kaupungin sisääntuloväylien tilalle. "Kaupunkibulevardit ovat haastavia ilmanlaadun kannalta, sillä ne ovat vilkkaasti liikennöityjä, ja niiden katukuilumainen rakenne heikentää ilman epäpuhtauksien laimenemista", toteaa Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Jenni Latikka. Bulevardit ovat osa Helsingin uutta yleiskaavaa, jonka aikatähtäin on vuoteen 2050. Pormestarin kaupunkistrategian mukaisesti kaupunkibulevardien suunnittelu ja toteutus aloitetaan Vihdintien ja Tuusulanväylän bulevardeista

Liikennemäärien vähentäminen vähentäisi päästöjä ja terveyshaittoja

Hyvän ilmanlaadun varmistaminen kaupunkibulevardeilla edellyttää monien erilaisten toimenpiteiden toteuttamista ja yhteistyötä laajalla rintamalla. Hyvän ilmanlaadun varmistamisen keinot voidaan jakaa ohjaukseen ja säätelyyn, liikennejärjestelmän keinoihin sekä maankäytön ja korttelirakenteen mahdollisuuksiin (kuva).

Tavoitteena on pyrkiä vähentämään asukkaiden ja bulevardeilla oleskelevien ihmisten altistumista ilmansaasteille sekä täyttää ilmanlaadulle asetetut terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Koska useiden toimenpiteiden toteuttaminen on eri tahojen vastuulla, on yhteistyö bulevardien mahdollistamiseksi seudun eri toimijoiden kesken erittäin tärkeää. Samalla korostuu toimenpiteiden koordinoinnin merkitys.

Työssä arvioitiin pääasiassa keinojen vaikutusta syntyviin päästöihin ja sitä kautta ilmanlaatuun "Pääsääntöisesti päästöjen vähentämiseen tulisi pyrkiä liikennemääriä vähentämällä, ajoneuvokantaan vaikuttamalla ja liikkumistarvetta vähentämällä. Ilmanlaatua voidaan parantaa muillakin keinoilla, joista oleellisin on katujen puhdistus ja pölynsidonta katupölyaikaan", Jenni Latikka sanoo.

"Tavoitelähtöisiä keinoja hyvän ilmanlaadun varmistamiseksi kaupunkibulevardeilla" -raportin pohjana käytettiin Helsingin yleiskaavan tueksi aiemmin tuotettuja raportteja ja se toteutettiin asiantuntijatyönä sekä seudullisia toimijoita kuunnellen. Samoja keinoja voidaan hyödyntää myös nykyisillä ilmanlaadun kannalta haasteellisilla katualueilla. Monet toimenpiteet parantavat ilmanlaatua yleisesti koko kaupungissa.

Lisätietoja:

Jenni Latikka, Ilmatieteen laitos, puh. 050 45 32 163, jenni.latikka@fmi.fi

Matti Keränen, Trafix, puh. 040 555 6971, matti.keranen@trafix.fi

Sami Heikkinen, Serum Arkkitehdit, puh. 050 590 6624, sami.heikkinen@serum.fi

Jonna Kangasoja, Akordi Oy, 050 441 2863, jonna@akordi.fi

Jari Rantsi, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, puh. 09 310 37215, jari.rantsi@hel.fi

Anu Haahla, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, puh. 09 310 28916, anu.haala@hel.fi

Christina Suomi, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, puh. 09 310 37 321, christina.suomi@hel.fi

Raportti julkaistu Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön aineistoja –sarjassa: https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/aineistot/aineistoja-02-17.pdf

Keränen, M., Pohjalainen, E., Heikkinen, S., Heinonen, O., Latikka, J., Laukkanen, E., Hannuniemi, H., Kangasoja, J., 2017. Tavoitelähtöisiä keinoja hyvän ilmanlaadun varmistamiseksi kaupunkibulevardeilla. Kaupunkiympäristön aineistoja 2017:2, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. ISBN 978-952-331-365-1

 

 

Kuva: Hyvän ilmanlaadun varmistamisen keinovalikoima ja vaikuttavuus (Kuva, Keränen ym. 2017.)