Paikallissääsivun hakutoiminnossa on edelleen ongelmia. Pahoittelemme puuttuvia tietoja. Asiaa selvitetään parhaillaan.

Tiedotearkisto: 2012

Puunpoltto merkittävä pienhiukkasten lähde pääkaupunkiseudulla talvisin

23.2.2012 8:45

Pienhiukkaspitoisuuksissa puunpolton osuuden arvioidaan pääkaupunkiseudulla olevan tyypillisesti talvikaudella 20–30 prosenttia.

Kuva: Eija Vallinheimo

Kuva: Eija Vallinheimo

Pientaloalueilla osuus on kuitenkin paikallisten päästöjen vuoksi huomattavasti suurempi, noin 30−60 prosenttia koko pienhiukkasmäärästä.

Tulos käy ilmi Ilmatieteen laitoksen, Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) sekä Itä-Suomen yliopiston yhteistutkimuksessa. Tutkimus perustuu kuudella mittauspaikalla ympäri pääkaupunkiseutua vuosien 2005–2009 aikana tehtyihin ilmanlaatumittauksiin.

Puunpolton vaikutus ilmanlaatuun vaihtelee voimakkaasti asuinalueesta ja säästä riippuen. Eniten puunpolton päästöjä on ilmassa tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla, joissa puuta poltetaan runsaasti tulisijoissa ja saunan kiukaissa. Kylminä ja tyyninä pakkasiltoina hiukkasmäärä ilmassa voi jopa moninkertaistua pientaloalueilla, koska lämmitystarve on suuri ja sääolot ovat päästöjen laimenemisen suhteen epäedulliset.

”Tutkimuksen tulokset korostavat, että puun pienpoltto on lämmityskaudella keskeinen pienhiukkasten lähde pääkaupunkiseudulla paikallisen liikenteen ja ilmansaasteiden kaukokulkeutumisen ohella. Varsinkin tiiviisti asutuilla pientaloalueilla puunpoltosta aiheutuvia hiukkaspäästöjä olisi pyrittävä vähentämään, sillä niiden tiedetään aiheuttavan sekä terveys- että viihtyisyyshaittoja”, kertoo tutkija Karri Saarnio Ilmatieteen laitokselta.

Polttotekniikalla ja puiden kuivuudella suuri merkitys

Huonossa palamisessa syntyy runsaasti pienhiukkasia, joten puunpolton haittoja voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota polttotekniikkaan ja -tapoihin sekä tulisijojen ominaisuuksiin. Modernit laitteet, kuten pellettikattilat, polttavat puuaineksen tehokkaammin kuin monet perinteiset takat ja saunakiukaat, joissa palaminen on epätäydellisempää. Puhdas ja sopivan kuiva puuaines palaa tehokkaasti, jolloin palamisesta syntyy vähemmän päästöjä.
 

Lisätietoja:

Tutkija Karri Saarnio, Ilmatieteen laitos, puh. (09) 1929 5521, karri.saarnio@fmi.fi
Ilmansuojeluasiantuntija Maria Myllynen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, puh. (09) 1561 2261, maria.myllynen@hsy.fi

Tutkimusartikkeli:

Karri Saarnio, Jarkko V. Niemi, Sanna Saarikoski, Minna Aurela, Hilkka Timonen, Kimmo Teinilä, Maria Myllynen, Anna Frey, Heikki Lamberg, Jorma Jokiniemi, Risto Hillamo: Using monosaccharide anhydrides to estimate the impact of wood combustion on fine particles in the Helsinki Metropolitan Area. Boreal Environment Research (painossa, pdf saatavilla http://www.borenv.net/BER/pdfs/preprints/Saarnio.pdf).