Tiedotearkisto: 2018

Väitös tarkentaa lumipeitteestä tehtyjä mikroaaltomittauksia

19.4.2018 13:05

Ilmatieteen laitoksen tutkija Anna Kontu on väitöskirjassaan tutkinut, kuinka hyvin lumen ja jään peittämät vesialueet pystytään mallintamaan satelliittien mikroaaltoalueella.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Kuva: Ilmatieteen laitos

Arktisen alueen lumipeitteen havainnointi on olennaista ilmastonmuutoksen etenemisen seurannassa ja sen vaikutusten arvioinnissa.Tärkein parametri lumipeitteen kartoituksessa on lumen vesiarvo, joka kertoo lumen sisältämän veden määrän. Lumen vesiarvoa voidaan kartoittaa maailmanlaajuisesti mikroaaltoalueen satelliittimittauksilla.

Lumi on mikroaalloilla osittain läpinäkyvää, joten sen alla olevat vesialueet vaikuttavat satelliitin mittaukseen. "Väitöskirjassani tutkin, kuinka hyvin lumen ja jään peittämät vesialueet pystytään mikroaaltoalueella mallintamaan", Anna Kontu kertoo. Lisäksi väitöstyössä kehitettiin yksinkertainen menetelmä, jolla vesialueiden vaikutus pystytään ottamaan huomioon satelliittimittausten tulkinnassa niin, että vesiarvo saadaan kartoitettua entistä tarkemmin.

Myös lumen muut ominaisuudet, kuten kerrosrakenne ja kidekoko, vaikuttavat mikroaaltoalueen satelliittilaitteen mittaustulokseen. "Väitöksessä tutkin mahdollisuutta parantaa vesiarvon laskentaa yhdistämällä mikroaaltomalliin lumipeitteen ominaisuuksia ja niiden muutoksia kuvaava malli", Kontu sanoo.

Anna Konnun väitöskirja "Effect of snow microstructure and subnivean water bodies on microwave radiometry of seasonal snow"  tarkastetaan Aalto-yliopistossa. Väitöstilaisuus on tiistaina 8.5.2018 kello 12 Aalto-yliopiston TUAS-talossa (Sali AS2, Maarintie 8, Espoo.) Vastaväittäjänä toimii professori Marco Tedesco, Lamont-Doherty Earth Observatorysta ja valvojana professori Jaan Praks Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun Elektroniikan ja nanotekniikan laitokselta.

Lisätietoja:

Tutkija Anna Kontu,  puh. 0400 126 446, anna.kontu@fmi.fi

Väitöskirja verkossa: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/53