Tiedotearkisto: 2012

Uusi aaltopoiju Perämerelle

18.6.2012 10:42

Perämerelle laskettiin kesäkuun alussa uusi aaltopoiju. Uusi poiju parantaa meriliikenteen turvallisuutta tuottamalla ajantasaista tietoa aallokosta. Uuden poijun myötä aaltomittauksia saadaan nyt kattavasti Suomen avomerialueilta.

Kuva: Ville Karvinen

Kuva: Ville Karvinen

Ilmatieteen laitoksella on käytössä nyt neljä aaltopoijua, jotka sijaitsevat Perämerellä, Selkämerellä, Pohjoisella Itämerellä ja Helsingin edustalla. Uusi poiju on halkaisijaltaan 70 senttimetriä, ja se on ankkuroitu siten, että sen liike seuraa vapaasti aaltojen liikettä. Aaltopoiju mittaa aallokkoa kolmen kiihtyvyysanturin ja kompassin avulla. Se tuottaa tietoa mitatusta aallokon korkeudesta, periodista ja aallokon suunnasta. Lisäksi poiju mittaa myös pintaveden lämpötilaa. Aallokkoa voidaan mitata myös muun tyyppisillä mittalaitteilla, kuten tutkilla, satelliiteilla, akustisilla mittareilla tai painemittareilla.

Ilmatieteen laitos panostaa meriliikenteen turvallisuuteen

Ilmatieteen laitos on panostanut aaltomittauksiin viime vuosina merkittävästi. Viime vuonna otettiin käyttöön Selkämeren aallonmittauspoiju, ja tänä kesänä oli Perämeren vuoro. Uusien poijujen myötä nyt jokaisella suomen avomerialueella on aallonmittauspoiju, joka tuottaa tietoa aallokosta avovesikaudella. Aaltomittauksia käytetään mm. reaaliaikaiseen olosuhteiden seurantaan, merellisten varoitusten antamiseen, palveluiden parantamiseen ja aaltotutkimukseen.

Ilmatieteen laitoksen antamilla aallokkovaroituksilla varoitetaan merkitsevästä aallonkorkeudesta. Aallokko voi vaikeuttaa meriliikennettä ja aiheuttaa vaaratilanteita. Käytössä on kolme vaaratasoa: 2,5, 4 ja 7 metriä.

Aallonkorkeudella tarkoitetaan aallon pohjan ja huipun välistä korkeuseroa. Epäsäännöllistä aallokon korkeutta kuvataan merkitsevällä aallonkorkeudella, joka vastaa likipitäen silmin havaittavaa aallonkorkeutta tai syvässä vedessä aaltojen korkeimman kolmanneksen keskiarvoa. Merkitsevä aallonkorkeus vastaa hyvin merenkulkijoiden kokemaa aallokon korkeutta. Veneilijöiden kannattaa kuitenkin muistaa, että korkein yksittäinen aalto on liki kaksinkertainen merkitsevään aallonkorkeuteen nähden.

Itämeren suurimmilla altailla aallokko voi kohota niin korkeaksi, että se on otettava merenkulussa huomioon. Itämeren suurimmat yksittäiset aallot ovat olleet jopa 14 metrisiä. Suomen merialueilla korkeimmat aallot havaitaan Pohjois-Itämerellä.

Lisätietoja:

Meriasiantuntija Antti Kangas, puh. 040 867 8838, antti.kangas@fmi.fi
Merkitsevä aallonkorkeus tällä hetkellä: http://ilmatieteenlaitos.fi/aallonkorkeus
Aaltomittaukset: http://ilmatieteenlaitos.fi/aaltomittaukset