Tiedotearkisto: 2012

Ilmatieteen laitos mukana Balex Delta -öljyntorjuntaharjoituksessa

28.8.2012 9:00

Ilmatieteen laitos osallistuu kansainväliseen Balex Delta -öljyntorjuntaharjoitukseen, joka järjestetään Helsingin edustalla Suomenlahdella 28. - 29.8.

Kuva: Rajavartiolaitos

Kuva: Rajavartiolaitos

Suomen ympäristökeskuksen johdolla tapahtuva harjoitus on vuosittain pidettävän Itämeren suojelusopimuksen mukainen.

Ilmatieteen laitoksella tiedotusvastuu säästä sekä meren fysikaalisista olosuhteista

Ilmatieteen laitos tuottaa harjoittelijoiden käyttöön tarvittavat tiedot öljyn ennustetusta ajelehtimisesta, tuuli- ja säätilanteen kehityksestä sekä merellisistä suureista, kuten aallokosta, veden lämpötilasta ja virtauksista. Tiedot sää- ja meritilanteesta esitetään sekä uudessa Boris2-tilannekuvajärjestelmässä että harjoitukseen osallistuville organisaatioille avatussa Ilmanet-palvelussa.

Ilmatieteen laitoksen meteorologinen asiantuntija tukee harjoituksen johtamista osallistumalla johtokeskuksen työskentelyyn komentoaluksella. Hänen tehtävänään on tulkita järjestelmistä saatavia sää- ja merituotteita harjoituksen johtajille ja toisaalta välittää mahdollisia lisäpalvelutarpeita Ilmatieteen laitokselle. Asiantuntijan tukena toimivat Ilmatieteen laitoksen turvallisuussääpäivystys, lentosää- ja meripalvelut.

Ilmatieteen laitoksen vastuualueeseen öljyntorjuntatilanteissa kuuluvat ajelehtimislaskenta, lentosääpalvelu sekä talviaikaan jääpalvelu. Ilmatieteen laitoksen operatiivisen toiminnan ja palveluiden taustalla on laadukas ilmakehän ja merien havainto- ja tutkimustieto.

Harjoituksessa testataan kansallista ja kansainvälistä yhteistoimintaa

Balex Delta -harjoituksen päämääränä on testata niin kansallisen kuin kansainvälisen tason öljyntorjuntaorganisaation ja -kaluston yhteistoimintaa Suomenlahdella. Koko harjoitus tapahtuu avomerellä sekä Helsingin ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitosten alueella. Mukana on kymmeniä kotimaisia organisaatioita, yli 20 öljyntorjunta-alusta, yli 50 muuta laivaa tai venettä sekä kaikkiaan yli 500 henkeä Suomesta, muista Itämeren maista ja Euroopan Unionin alueelta. Harjoitusta koordinoi Suomen ympäristökeskus.

Molempiin harjoituspäiviin osallistuu kalustoa ja henkilöstöä Helsingin, Länsi- ja Itä-Uudenmaan sekä Kymenlaakson pelastuslaitoksilta. Rajavartiolaitos ja merivoimat ovat merkittävässä roolissa alus-, ilma-alus- ja venekalustollaan sekä merkittävällä henkilöstöpanoksella.

Vuonna 2012 öljyntorjuntaharjoituksen painotuksena on kokonaisuuden hallinta: torjuntatoimien alusta loppuun saattaminen eri organisaatioiden yhteistyönä suurluokan alusöljyonnettomuuden sattuessa. Kansallisessa harjoituksessa 28.8. harjoitellaan kaikkia harjoituksen osa-alueita ja kansainvälinen harjoitus jatkaa suoraan siitä, mihin kansallinen harjoitus jää. Jokaisella harjoitukseen osallistuvalla taholla on lisäksi omat painopisteensä siinä, mitä harjoitellaan.


Lisätietoja:

Tuotepäällikkö Patrick Eriksson, puh. 029 539 6433, patrick.eriksson@fmi.fi
Ylimeteorologi Markku Seppänen, puh. 029 539 3360, markku.seppanen@fmi.fi