Tiedotearkisto: 2012

Ilmatieteen laitos koordinaattorina luonnononnettomuuksien riskinhallintaprojektissa Balkanilla ja Turkissa

7.9.2012 11:07

Uuden projektin avulla pyritään vähentämään meteorologiaan ja hydrologiaan liittyviä onnettomuusriskejä sekä lisäämään kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen.

Kuva: Harri Pietarila

Kuva: Harri Pietarila

YK:n Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) ja Wolrd Meteorological Organization (WMO) yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa ovat käynnistäneet uuden EU-rahoitteisen luonnononnettomuuksien riskinhallintaprojektin Länsi-Balkanin alueella ja Turkissa.

Ilmatieteen laitos koordinoi WMO:n osuutta kahden vuoden pituisessa projektissa Skopjessa, Makedoniassa sijaitsevan projektitoimiston kautta. Toimisto koordinoi projektin aktiviteettien järjestämistä ja avustaa edunsaajamaita projektin implementoinnissa. Edunsaajia ovat Albania, Bosnia ja Hertsegovina , Kroatia, Montenegro, Serbia, Makedonia, Turkki ja Kosovo.

Länsi-Balkanin ja Turkin alueet alttiita luonnonkatastrofeille

Länsi-Balkanin alue ja Turkki ovat alttiita monille riskeille kuten helleaalloille, tulvia ja maanvyöryjä aiheuttaville sateille, kuivuudelle, metsäpaloille ja maanjäristyksille. Ongelmia saattavat edelleen pahentaa ilmaston vaihtelevuus sekä ilmastonmuutos, uudet maankäyttömuodot sekä ihmisten asettuminen haavoittuvaisille alueille. Vuosi 2012 on ollut Balkanilla ennätyksellisen vähäsateinen ja kuuma, ja alueella on esiintynyt runsaasti metsä- ja maastopaloja. Kuivuus on aiheuttanut merkittäviä tuhoja maa- ja metsätaloudelle ja pakottanut myös vedensäännöstelyyn paikoittain.

Projekti vahvistaa kansallista ja alueellista luonnononnettomuuksien riskien hallintaa sekä meteorologisia ja hydrologisia palveluita. Projektin avainalueita ovat alueellisen verkoston ja koordinoinnin rakentaminen ja lisääminen, rajat ylittävän yhteistyön vahvistaminen ja hydro-meteorologisten riskien ennustamista ja varautumista parantavan kapasiteetin lisääminen.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Sari Lappi, sari.lappi@fmi.fi, Skopje, Makedonia.

Projektin nettisivu
WMO:n tiedote aiheesta