Tiedotearkisto: 2012

Ilmatieteen laitos auttaa Kosovon ilmanlaadun seurannassa

15.10.2012 8:24

Ilmatieteen laitos on kehittänyt Kosovossa ilmanlaadun seurantajärjestelmää. Tarve ilmanlaadun seurannalle on suuri, sillä Kosovon ilmanlaatu on erittäin huono etenkin talvisin.

Kuva: Harri Pietarila

Kuva: Harri Pietarila

Projektissa kehitettiin Kosovon ilmanlaadun seuranta- ja raportointijärjestelmä vastaamaan paremmin EU:n vaatimuksia. Keskiössä oli kosovolaisten ilmanlaadun asiantuntijoiden kouluttaminen ja opastaminen ilmanlaadun seurantamenetelmien käytössä ja ylläpidossa sekä ilmanlaatutietojen raportoinnissa EU:lle. Projektin aikana Kosovo raportoi ensimmäistä kertaa ilmanlaatutietoa EU:lle.

Kosovon ilmanlaatu heikko talvisin

Kosovon ilmanlaatu on huono etenkin talvikaudella. Tällöin EU:n ohje- ja raja-arvot ylittyvät etenkin Pristinassa. Hiukkaspitoisuudet ovat ajoittain niin korkeita, että niistä on jopa terveydellistä haittaa ihmisille. Merkittävimmät ilmanlaatua huonontavat tekijät ovat energiantuotannon ja teollisuuden päästöt sekä liikenne. Tämän lisäksi talvella ilmanlaatua heikentävät pienlämmityksen päästöt sekä kesäisin peltojen kulottaminen, metsäpalot sekä jätteiden polttaminen. – Huono ilmanlaatu onkin tällä hetkellä yksi Kosovon keskeisimmistä ympäristöhaasteista, toteaa projektipäällikkö Harri Pietarila.

EU investoi projektin aikana merkittävästi Kosovon ilmanlaatuseurantaverkon kehittämiseen. Projektin aikana Kosovoon perustettiin viisi uutta ilmanlaatuasemaa, kemian laboratorio sekä kalibrointilaboratorio. Ilmanlaadun seurantaverkko onkin Kosovossa tällä hetkellä varsin kattava ja riittävä EU-tasoisen ilmanlaadun seurannan järjestämiseksi.
–Keskeinen haaste tulevaisuudessa on näiden investointien kestävyyden turvaaminen. Kosovossa ei ole tällä hetkellä riittävää henkilöstöä uuden verkon ja laitteiston operatiiviseen käyttöön eikä huoltoon ja ylläpitoon. Myös henkilöstö tarvitsee lisää koulutusta laitteiden ja järjestelmien käyttöön ja ylläpitoon sekä aineistojen analysointiin ja raportointiin. Apua tarvitaan myös ilmanlaatua parantavien toimenpiteiden suunnittelussa.

Projekti on EU:n IPA Twinning -projekti, jossa mukana ovat myös Itävalta (Umweltbundesamt), Suomi (Ilmatieteen laitos) ja Latvia (LEGMC eli Latvian ympäristö, geologian ja hydrometeorologian laitos). Kosovosta mukana ovat Ministry of Environment and Spatial Planning (MESP) ja sen osastot, Kosovo Environment Protection Agency (KEPA) sekä Kosovon ilmantieteen laitos Kosovo Hydro-Meteorological Institute (KHMI). Projektissa vahvistettiin myös yhteistyötä naapurimaiden kanssa ilmanlaadun seurannan tiimoilta. Yhteistyötä tehdään tiiviisti Makedonian kanssa, jossa Suomen Ilmatieteen laitoksella on myös parhaillaan käynnissä vastaavanlainen projekti.

Lisätietoja:

Harri Pietarila, puh. 050 337 8224, harri.pietarila@fmi.fi