Tiedotearkisto: 2012

Lappi on ilmanlaadultaan Euroopan puhtainta aluetta

29.10.2012 8:32

Eri alojen asiantuntijat ovat tuottaneet tietoa Lapin puhtaudesta Acta Lapponica Fenniae 24 - Pohjoinen puhtaus -teokseen. Ilmatieteen laitos on tuottanut kirjaan tietoa Lapin ilmanlaadusta.

Kuva: Eija Vallinheimo

Kuva: Eija Vallinheimo

Kuinka puhdas Lapin ilma on? Vieläkö Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuus näkyy Lapin luonnossa? Onko eläimissä ja kasveissa nähtävissä merkkejä Lapin ilmanlaadun ja ympäristön tilan heikkenemisestä ihmisen toiminnan seurauksena? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Lappi luo -työohjelman ja Lapin tutkimusseuran julkaisema Pohjoinen puhtaus -kirja. Kirjaan eri alojen tutkijat ovat koonneet faktatietoa muun muassa Lapin ilman, maaperän, kasvillisuuden ja riistan puhtaudesta. Tällaista tietopakettia Lapin puhtaudesta ovat toivoneet erityisesti elinkeinonharjoittajat, jotka hyödyntävät lappilaista luontoa toiminnassaan.

Raportti perustuu lähes neljänkymmenen vuoden aikana kertyneeseen ympäristönseuranta- ja kartoitustietoon Lapin alueen ilmasta, maaperästä, kasvillisuudesta ja eliöstöstä. Nämä laajat aineistot osoittavat, että kuluneiden vuosikymmenten aikana on menty luonnon tilan kannalta yhä parempaan suuntaan.

–Ihmisen toiminnasta aiheutuvat haitalliset muutokset ovat olleet pääsääntöisesti pienialaisia ja väliaikaisia. Lappia voidaankin hyvällä syyllä pitää Euroopan puhtaimpana kolkkana. Puhdas hengitysilma on yksi Lapin arvokkaista luonnonantimista, toteaa tutkija Pia Anttila Ilmatieteen laitoksesta.

Kirja syntyi Ilmatieteen laitoksen, Geologian tutkimuskeskuksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Metsäntutkimuslaitoksen, Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä Säteilyturvakeskuksen yhteistyönä.

Kirjan julkistamistilaisuus pidettiin tänään 31. lokakuuta Rovaniemellä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa. Kirjan sähköinen versio on ladattavissa osoitteessa

http://www.lapintutkimusseura.fi/?q=julkaisut


Lisätietoja:

Pia Anttila, Ilmatieteen laitos puh. 050 368 6420, pia.anttila@fmi.fi

Rainer Peltola, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, puh. 029 531 7606, rainer.peltola@mtt.fi
Pertti Sarala, Geologian tutkimuskeskus, puh. 040 571 18673, pertti.sarala@gtk.fi