Tiedotearkisto: 2013

Kokeellinen tutkimustiesääasema vastaa älyliikenteen tarpeisiin

18.1.2013 12:52

Ilmatieteen laitos on varustellut Sodankylässä tiesääasemaa, jonka mittausinstrumentaatiota on täydennetty vastaamaan älyliikenteen vaatimuksia.

Kuva: Tuomas Marttila

Kuva: Tuomas Marttila

Tällä hetkellä asema tekee erittäin laaja-alaisesti erilaisia tiesäämittauksia.

Sodankylään on varusteltu kokeellinen tiesääasema syksyn ja talven aikana. Asema sijaitsee E75-tien varressa Sodankylän keskustasta etelään päin. – Kyse ei ole tavallisesta tiesääasemasta, vaan koko asema on rakennettu älytiehankkeita silmällä pitäen. Tutkimusasema on tavallisempien tiesääasemamittausten ja kelikameroiden lisäksi varustettu mm. monipuolisilla langattomilla kommunikaatiojärjestelmillä, jotka mahdollistavat autojen ja aseman välisen kommunikoinnin. Autoilta kerätään tietoa mm. tien pinnasta, kitkasta ja lämpötilasta tiesääasemamittausten tueksi, kertoo tutkimusinsinööri Timo Sukuvaara Ilmatieteen laitoksesta.

Aseman tarkoituksena on välittää autolle paikallista sääinformaatiota ja mahdollisia varoitusten antaminen tiesääaseman vaikutusalueelta. Samalla asema myös vastaanottaa autoilta niiden mahdollisia havaintoja liikenteestä ja keliolosuhteista. – Tällaisia kommunikaatiojärjestelmiä ei vielä tällä hetkellä ole sarjavalmisteisissa nykyautoissa, joten kommunikointia testataan tällä hetkellä lähinnä tutkimushanketta varten varusteltujen autojen avulla, Sukuvaara toteaa.

Testikäyttäjäryhmä testaa käytettävyyttä ja hyötyjä

Tutkimustiesääaseman varustelusta osin vastaava SNAPS-hanke on kerännyt myös testikäyttäjäryhmän, joka kerää kokemuksia testipalvelusta. Testikäyttäjäryhmä on koottu ammattimaisista tienkäyttäjistä lähinnä Sodankylän/Lapin läänin alueelta.

Testikäyttäjien avulla pyritään selvittämään palveluiden käyttöä ja hyödyntämistä ammatinharjoittamisessa. Tällä hetkellä saatavilla on kuitenkin vasta osa kokeellisen tiesääaseman tarjoamasta mittausdatasta, mutta palveluja pyritään laajentamaan koko ajan.

–Tulevaisuuden autoissa tulee olemaan tällaisia älyliikenteen hyödyntämisen mahdollistavia järjestelmiä. Tällä hetkellä testikäyttäjille on rakennettu www-pohjainen testipalvelu, jonka toivotaan laajenevan myöhemmin älypuhelinsovellukseksi. Samalla kehitetään sovelluksia, joiden avulla yksinkertaistettu kommunikointi voisi tapahtua autossa olevan älypuhelimen tai tablet-tietokoneen avulla.

Lisätietoja:

Timo Sukuvaara, puh. 040 529 4977, timo.sukuvaara@fmi.fi
Tiesääaseman verkkosivu http://sodrws.fmi.fi