Tiedotearkisto: 2015

Biomassan polton, liikenteen ja kaukokulkeuman hiukkaspäästöt haitallisia sepelvaltimopotilaille

18.8.2015 11:07

Ilmatieteen laitos oli mukana tutkimuksessa, jossa selvitettiin pienhiukkasten terveysvaikutuksia Kotkassa. Sepelvaltimotautia sairastavilla löytyi selvä yhteys biomassan polton, liikenteen ja kaukokulkeuman, aiheuttamien hiukkaspäästöjen ja systeemisen tulehduksen välillä.

Kuva: Eija Vallinheimo

Kuva: Eija Vallinheimo

 Aikaisemmissa tutkimuksissa on jo havaittu, että ilmansaasteilla on selvä yhteys systeemiseen tulehdukseen. Eri tulehdusmerkkiaineiden on havaittu liittyvän sydänsairauksien kehittymiseen. Tässä tutkimuksessa selvitettiin syvemmin eri päästölähteiden vaikutusta tulehduksen merkkiaineisiin.

Tutkimuksessa havaittiin, että kaukokulkeuman, liikenteen ja biomassan palamisen päästöt olivat yhteydessä useisiin tulehduksen indikaattoreihin. Toisaalta taas osa merkkiaineista ei reagoinut minkään tutkitun ilman saasteen kanssa. Tulosten perusteella laaja ilmalaatuparametrien mittaus on tärkeää, koska useat lähteet ja myös useat eri kemialliset aineet vaikuttavat sydänlihakselle vaarallisten tulehdusreaktioiden syntyyn. "Tämän perusteella voidaan sanoa, että ei ole riittävää seurata vain yhtä yksittäistä lähdettä tai komponenttia", Ilmatieteen laitoksen tutkija Minna Aurela toteaa.

Tutkimukseen osallistui 52 Kotkansaarella asuvaa sepelvaltimotautia sairastavaa henkilöä. He antoivat kahden viikon välein verinäytteen puoli vuotta kestäneen seurantajakson aikana. Ulkoilman hiukkasten massapitoisuuksien ja koostumuksen vaihtelua mitattiin tutkimuksen aikana monipuolisesti Kotkansaarella olleella mittausasemalla. Lähdeanalyysin avulla havaittiin viisi erityyppistä lähdealuetta: kaukokulkeuma, liikenne, biomassan poltto, merisuola ja selluteollisuus. Tilastollisia menetelmiä käyttäen analysoitiin eri lähteiden ja eri tulehdusmerkkiaineiden yhteys.

Tutkimus oli osana Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen (Tekes) rahoittaman HIPPU-projektia (TEKES/EAKR 70078/04), jossa yhdistettiin kolmen aiemman EU-tutkimuksen (AIRGENE, ULTRA, PAMCHAR) monitieteiset lähestymistavat pienhiukkasille altistumisen, lähdeosuuksien ja terveysvaikutusten tutkimuksessa. Rahoittajina olivat Tekesin lisäksi Kymenlaakson Sairaala, Kotkan ja Haminan kaupungit, Kotkan Energia, Sunila, Stora Enso sekä Suomen Akatemia (122783) sekä ympäristöalan tohtorinkoulutusohjelmaa.

Lisätietoja:

Minna Aurela, puh. 050 567 3003, minna.aurela@fmi.fi

Taina Siponen, Tarja Yli-Tuomi, Minna Aurela, Hilkka Dufva, Risto Hillamo, Maija-Riitta Hirvonen, Kati Huttunen, Juha Pekkanen, Arto Pennanen, Iiris Salonen, Pekka Tiittanen, Raimo O Salonen, Timo Lanki. Source-specific fine particulate air pollution and systemic inflammation in ischaemic heart disease patients.  Occup. Environ. Med. 2015, 72:277–283.Published Online First: 9.12.2014 doi:10.1136/oemed-2014-102240.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25479755