Ilmanlaatuhanke Azerbaidžanissa päättyi menestyksekkäästi

29.8.2019 16:13

Ilmatieteen laitos veti EU-hanketta, jossa modernisoitiin ilmanlaadun seurantajärjestelmiä, tuettiin uusien ilmanlaatuasemien hankinnassa ja koulutettiin henkilöstöä.

Kuva: Antti Wemberg

Kuva: Antti Wemberg

Ilmatieteen laitos oli mukana kehittämässä Azerbaidžanin ilmanlaadun seurantaa EU-rahoitteisen Twinning-hankkeen puitteissa. Hankkeen edunsaajana oli Azerbaidžanin ekologia- ja luonnonvara-asioista vastaava ministeriö, joka hoitaa ilmanlaadun seurannan toteuttamisen maassa. Lisäksi hankkeessa olivat mukana Itävallan ympäristövirasto sekä Latvian ympäristö-, geologia- ja meteorologiakeskus.

Azerbaidžanissa ilmanlaatua heikentävät tyypillisesti liikenne, öljynjalostusteollisuus sekä jätteiden poltto ja peltojen kulottaminen. Azerbaidžanin pääkaupunki Baku, jonka nimi tarkoittaa tuulten kaupunkia, sijaitsee Absheronin niemimaalla. Tuulisuus ja kaupungin sijainti Kaspianmeren rannalla ovat ilmanlaadun kannalta hyviä asioita, koska ne mahdollistavat päästöjen leviämisen ja laimenemisen tehokkaasti. Voimakas tuuli voi toisaalta myös nostaa ilmaan hiukkasia tienpinnoilta ja kuivilta alueilta kaupungin ympäristössä. Useimmat EU:n ilmanlaadun epäpuhtauksille asetetuista raja-arvoista ylittyvät Bakussa.

Ilmanlaatuhankkeen virallinen päätöstilaisuus järjestettiin Azerbaidžanin pääkaupungissa Bakussa huhtikuun lopussa. Hanke kesti lähes kolme vuotta vuosina 2016–2019, ja sen budjetti oli 1,4 miljoonaa euroa.

"Projektien tavoitteena oli tukea Azerbaidžania vanhan, neuvostoaikaisiin menetelmiin perustuvan ilmanlaadun seurantaverkon modernisonnissa, jotta sillä pystyttäisiin tuottamaan käyttökelpoista ja luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi", kertoo Bakussa hanketta koordinoinut Katja Lovén Ilmatieteen laitokselta.

Hankkeessa laadittiin yksityiskohtainen suunnitelma Azerbaidžanin ilmanlaadun seurantajärjestelmien modernisoimiseksi. Suunnitelman käytännön täytäntöönpano aloitettiin projektin aikana: maahan hankitaan viisi uutta ilmanlaatuasemaa vuosina 2019–2020, ja seuraavien viiden vuoden aikana tarkoitus on hankkia yhteensä 25 uutta asemaa.

Twinning-hankkeen aikana koulutettiin yli 200 ministeriön työntekijää ilmanlaadun seurantaan ja päästöinventaarioiden tekemiseen. Projektiin sisältyi myös kolme opintomatkaa Suomeen, Latviaan ja Itävaltaan sekä kaksi kuukauden mittaista koulutusjaksoa Suomessa, joiden aikana kaksi azerbaidžanilaista asiantuntijaa työskenteli yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Azerbaidžaniin asennettiin lisäksi Vaisalan ilmanlaatuanturi. 

Laajojen aavikkoalueiden hiukkasmyrskyjen ilmaan nostattamat hiukkaset kulkeutuvat toisinaan maahan kaukaa, jopa Kaspianmeren yli, jolloin korkeat hiukkaspitoisuudet heikentävät myös näkyvyyttä. Kuva: Katja Lovén
 

Twinning-projekteilla kestäviä tuloksia

Twinning-hankkeet ovat EU-komission keskeinen työkalu, joka tukee EU:n laajentumis- ja naapuruuspolitiikan piirissä olevien maiden hallinnon ja lainsäädännön kehittämistä. Hankkeen toteuttajana voi olla julkisen hallinnon organisaatio tai komission valtuuttama muu julkinen toimija.

Twinning-toiminta on hyvän hallinnon vientiä, jonka avulla voidaan valmistaa EU:n ehdokasmaita jäsenyyteen ja syventää yhteistyötä naapurimaiden kanssa. Hankkeilla voidaan tukea edunsaajamaiden hallinnon ja lainsäädännön uudistuksia ja edistää taloudellista ja yhteiskunnallista vakautta. Hankkeet tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden edistää Suomen ja edunsaajamaan välisiä suhteita sekä rakentaa hanketoteuttajien välille arvokkaita yhteistyöverkostoja sekä vahvistaa kansainvälistä näkyvyyttään.

(Lähde: Ulkoministeriö, Twinning ja TAIEX - EU:n laajentumis- ja naapuruushankkeet)

Lisätietoja:        

Ryhmäpäällikkö Katja Lovén, Ilmatieteen laitos, puh. 050 919 5456, katja.loven@fmi.fi
Hankkeen projektipäällikkö, yksikön päällikkö Harri Pietarila, puh. 050 337 8224, harri.pietarila@fmi.fi

Juttu Azerbaidžanin Twinning-projektista Atmos-verkkolehdessä

Juttu koulutusmatkasta Bakuun Meteorologiaa maailmalla -blogissa

Ulkoministeriön juttu hankkeesta

Ilmanlaadun mittaustuloksia Bakusta