Tietosuojaseloste: Omat havainnot

Tietosuojaseloste, EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

1. Rekisterinpitäjä:
Ilmatieteen laitos
Erik Palménin aukio 1
00560 HELSINKI
puh. 029 539 2141
kirjaamo@fmi.fi

2. Rekisterin yhteyshenkilö:
Ismo Karjalainen
puh. 029 539 2106
00560 HELSINKI
ismo.karjalainen@fmi.fi

3. Tietosuojavastaava:
Maija-Liisa Honkola
puh. 029 539 6485
maija-liisa.honkola@fmi.fi            

4. Rekisterin nimi:
Ilmatieteen laitoksen sää -sovelluksen kansalaishavaintorekisteri (omat havainnot -toiminnallisuus)

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

  • Seurata kansalaishavaintojen määrää
  • Havaintojen koostaminen laitteittain

6. Käsittelyn oikeusperuste:                                                                                                                                                                                                    

7. Rekisterin tietosisältö:
Sääsovelluksen käyttäjän ilmoittamat tiedot:

  • laitetunniste
  • paikkatieto
  • aikatieto
  • havainto
  • lisätietokenttä (vapaaehtoinen)

8. Säännönmukaiset tietolähteet:
Tiedot saadaan sääsovelluksen käyttäjältä.

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät:
Rekisterin tietoja voidaan kopioida kansalliseen kansalaishavainnot-tietokantaan (ENVIBASE) ja Euroopan rajuilma- ja myrskytietokantaan (ESWD).

10. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet:
A) Manuaalinen aineisto: Ei manuaalista aineistoa

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot: Fyysinen tietoturva on korkeaa tasoa, tiedot sijaitsevat suojatuissa tiloissa olevilla palvelimilla ja tietokannoissa.

12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit:
Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta Ilmatieteen laitos voi täyttää tässä selosteessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset.

13. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Ilmatieteen laitokselta tieto siitä, mitä henkilötietoja Ilmatieteen laitos kerää ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus omien henkilötitetojensa oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen.

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13.6.2018