Paikallissääsivun hakutoiminnossa on edelleen ongelmia. Pahoittelemme puuttuvia tietoja. Asiaa selvitetään parhaillaan.

Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Ahtojääkentän alueellista vallitiheyttä voidaan arvioida käyttäen satelliittikuvia

Ahtojääkentän alueellista vallitiheyttä voidaan arvioida käyttäen satelliittikuvia

Ahtojäävallit muodostuvat jäälauttojen puristuessa toisiaan vasten. Talvimerenkululle ahtovallit muodostavat hankalimman esteen. Tulokset osoittivat, että vallitiheyden suuruusluokka voidaan määritellä hyvin satelliittikuvista.

Itämerellä ahtovallien paksuus on tyypillisesti 5 - 15 metriä ja ne muodostavat keskimäärin noin kolmasosan jääpeitteen massasta. Vallien esiintymistiheys vaihtelee ajallisesti ja alueellisesti suuresti. Jääkartassa ne on merkitty symboleilla ja ne voidaan myös luokitella ahtojääkentän vallitiheyttä kuvaaviin luokkiin. Luokittelussa ykkönen edustaa tasaista jäätä ja valliutuneisuus kasvaa luokan numeron kasvaessa.

Tuoreessa tutkimuksessa analysoitiin vuoden 2011 jäänpaksuusmittauskampanjan aineistoa. "Menetelmän avulla tarkasteltavan alueen peittävästä SAR-tutkakuvista koostetusta kuvamosaiikista voidaan hyvin arvioida vallitiheyttä eli jääpeitteen deformaatiota kuvaavat luokat melko tarkasti", toteaa tutkija Markku Similä.

Tutkimusalue käsitti suurimman osan Pohjanlahtea ja ajallisesti se kattoi vuoden 2013 kolme ensimmäistä kuukautta. Parhaimmillaan vastaavuus oli keskitalven aikana. Tuolloin arvioidut vallitiheysluokat ja jääkarttaan merkityt luokat vastasivat toisiaan alueella, joka pinta-alaltaan kattoi yli 80 % sellaisesta tutkimusalueen osasta, missä ajojää oli tiheää. Vastaavaan tarkkuuteen päästiin myös alkutalven aikana tammikuussa, jolloin valliintuneisuuden aste oli maaliskuuta olennaisesti pienempi. Helmikuussa estimointitarkkuus oli heikompi. Merkittävältä osin tämä johtui tasojään ja vallitiheydeltään alhaisen jään luokan erotteluun liittyviin subjektiivisiin tekijöihin jääkarttoihin perustuvassa opetusaineistossa.

"Menetelmä soveltuu periaatteessa myös arktisen yksivuotisen merijään analysointiin, jolloin voidaan yksityiskohtaisesti kartoittaa jääpeitteen deformaatiota isoilla alueilla. Jääpalvelun tekijöiden ei ole siellä mahdollista tehdä näin yksityiskohtaista analyysia olemassa olevien resurssien puitteissa", Similä toteaa.

Kehitetty menetelmä on kolmivaiheinen. Ensin SAR-kuva segmentoidaan jäätyypiltään samankaltaisiin alueisiin. Tämän jälkeen näille segmenteille lasketaan joukko piirteitä, jotka liittyvät epäsuorasti vallitiheyteen. Yhtä yksikäsitteistä vallitiheyttä kuvaavaa piirrettä ei yhden tai kahden polarisaation tutkakuvasta ole mahdollista laskea. Seuraavaksi laskettuja piirrevektoreita käyttäen segmentit luokitellaan vallitiheyksiltä vastaaviin luokkiin.

Lisätietoja:

Tutkija Alexandru Gegiuc, puh. 050 372 7949,  Alexandru.Gegiuc@fmi.fi

Tutkija  Markku Similä, puh. 050 412 5323, markku.simila@fmi.fi

Gegiuc, A., Similä, M., Karvonen, J., Lensu, M., Mäkynen, M., and Vainio, J.: Estimation of degree of sea ice ridging based on dual-polarized C-band SAR data, The Cryosphere, 12, 343-364, https://doi.org/10.5194/tc-12-343-2018, 2018.

https://www.the-cryosphere.net/12/343/2018/

 


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701