Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Alatroposfäärin suihkuvirtauksilla vaikutuksia tuulienergian tuotantoon

Alatroposfäärin suihkuvirtauksilla vaikutuksia tuulienergian tuotantoon

Alatroposfäärin suihkuvirtaus on yleinen ilmiö Suomen merialueilla ja sitä esiintyy erityisesti kevät- ja kesäaikaan. Alatroposfäärin suihkuvirtaukset voivat olla haitallisia esimerkiksi tuulivoimaloille, mutta ilmiön aiheuttamat voimakkaammat tuulen nopeudet voivat myös lisätä tuulienergian tuotantoa.

Ilmatieteen laitoksella tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin ilmakehän alimmassa kerroksessa, alle 1500 metrin korkeudella, havaittavan tuuli-ilmiön, alatroposfäärin suihkuvirtauksen (ASV), yleisyyttä ja ominaisuuksia Suomen ulkosaaristossa. ASV on tuulen vertikaaliprofiilissa havaittava paikallinen tuulimaksimi. ASV-tilanteessa tuulen voimakkuus ensin kasvaa ja sitten pienenee ylöspäin mentäessä, toisin kuin normaalitilanteessa, jossa tuulen nopeus kasvaa ylöspäin mentäessä. "Ilmiöön liittyy normaalia voimakkaampaa tuuliväännettä sekä turbulenssia, joten ilmiö voi olla haitallinen esimerkiksi tuulivoimaloille. Toisaalta ilmiön aiheuttamat voimakkaammat tuulen nopeudet voivat lisätä tuulivoiman tuotantoa", kertoo tutkija Minttu Tuononen.

Tutkimuksessa kehitettiin Doppler lidar -mittalaitteen tuottamille tuulihavainnoille sopiva automaattinen havainnointimenetelmä ASV:ien havainnoimiseksi. Tätä menetelmää on mahdollista soveltaa vastaavissa mittalaitteissa ja saada reaaliajassa tietoa ilmiöstä. Tutkimuksessa tutkittiin ASV:n esiintymistä ja ominaisuuksia yli kahden vuoden aikana Utössä mitattujen tuuliprofiilimittausten ja tutkimuksessa kehitetyn menetelmän perusteella. Valtaosa Utössa havaituista ASV:ista ovat voimakkuudeltaan tyypillisesti 10 – 12 m s-1 ja esiintyvät alle 150 m korkeudella maan pinnasta. Ilmiön havaittiin esiintyvän useimmiten keväisin ja kesäisin, noin 20 %:ssa mitatuista tuuliprofiileista.

Tuuliväänne maanpinnan läheisyydessä ASV:n tuulimaksimin alapuolella oli voimakkaampaa kuin maksimin yläpuolella. "ASV:n aiheuttamaan tuuliväänteeseen tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota tuulipuistoja suunniteltaessa varsinkin siksi, että numeerisilla malleilla on vaikeuksia ilmiön kuvaamisessa", Tuononen kertoo.

Tutkimus on osana Minttu Tuonosen väitöskirjatutkimusta, jossa tutkitaan uusiutuvan energian tuotantoon vaikuttavia ympäristötekijöitä Suomen rannikkoalueilla.

Lisätietoja:

Tutkija Minttu Tuononen, puh. 050 344 8187, minttu.tuononen@fmi.fi

Viite: Tuononen, M., E.J. O'Connor, V.A. Sinclair, and V. Vakkari, 2017: Low-Level Jets over Utö, Finland, Based on Doppler Lidar Observations. J. Appl. Meteor. Climatol., 56, 2577–2594, https://doi.org/10.1175/JAMC-D-16-0411.1

http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JAMC-D-16-0411.1


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701