Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Arabian niemimaa yksi maailman suurimmista pienhiukkaslähteistä

Arabian niemimaa yksi maailman suurimmista pienhiukkaslähteistä

Ilmatieteen laitos on ollut mukana tutkimuksissa, jossa on tutkittu Arabian niemimaan pienhiukkasia eli alueen ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksia on tehty sekä Saudi-Arabiassa että Jordaniassa.

Arabian niemimaa on yksi maailman suurimmista pienhiukkaslähteistä. Lähteet ovat sekä luonnollisia että ihmisperäisiä. Luonnollisia hiukkaslähteistä aavikosta nouseva hiekkapöly on selkeästi suurin. Tämä pöly voi kulkeutua pitkiäkin matkoja vaikuttaen ilmanlaatuun myös Euroopassa ja on esimerkiksi merkittävä mineraalilähde valtamerien planktoneille. "Toisaalta pitkän aikavälin mittauksiin perustuvaa tutkimusta ilmakehän pienhiukkasten ilmanlaatu ja ilmastovaikutuksista on toistaiseksi saatavilla hyvin vähän", tutkimusprofessori Heikki Lihavainen kertoo.

Saudi-Arabiassa on nyt ensimmäistä kertaa tutkittu taustailman pienhiukkasten optisia ominaisuuksia useamman vuoden ajan. Tutkimustulokset perustuvat Ilmatieteen laitoksen, King Abdullazizin yliopiston ja Helsingin yliopiston perustamaan mittausaseman tuottamiin mittaustietoihin vuosien 2012 ja 2015 väliltä. Ilmakehän pienhiukkasten optiset ominaisuudet kertovat niiden kyvystä vaikuttaa auringonsäteilyyn ja sitä kautta ilmastoon.

"Tutkimuksessa todettiin, että aavikkopöly oli selkeästi merkittävin tekijä aerosolien optistia ominaisuuksia kuvailtaessa, erityisesti isomman kokoluokan hiukkasissa", Lihavainen sanoo. Ihmisperäiset lähteet olivat myös merkittävä tekijä etenkin pienemmissä hiukkasissa. Hiekkapölyn määrään ilmassa vaikuttivat meteorologiset suureet. Ihmisperäiset lähteet olivat peräisin 60 kilometrin päässä mittauspaikasta sijaitsevan Jeddahin kaupungin liikenteestä ja teollisuudesta.

Jordaniassa on tutkittu erityisesti pienhiukkasten lukumääriä. Mittauksissa hyödynnettiin autoon asennettua pienhiukkasten mittauskalustoa. Tulokset olivat samankaltaisia kuin Saudi-Arabiassa; suurimmat pienhiukkaspitoisuudet havaittiin kaupungeissa erityisesti alueilla, jossa raskasta kalustoa liikkui paljon. Samoin suurimmat isomman kokoluokan pitoisuudet havaittiin maan eteläosassa lähellä aavikkoalueilta. Jordanin yliopiston koordinoimassa tutkimuksessa olivat mukana Helsingin yliopisto ja Ilmatieteen laitos.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Heikki Lihavainen, heikki.lihavainen@fmi.fi

H. Lihavainen, M.A. Alghamdi, A. Hyvärinen, T. Hussein, K. Neitola, M. Khoder, A.S. Abdelmaksoud, H. Al-Jeelani, I.I. Shabbaj, F.M. Almehmadi, Aerosol optical properties at rural background area in Western Saudi Arabia, In Atmospheric Research, Volume 197, 2017, Pages 370-378, ISSN 0169-8095, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2017.07.019.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809516305920

Tareq Hussein, Brandon E. Boor, Vanessa N. dos Santos, Juha Kangasluoma, Tuukka Petäjä, Heikki Lihavainen, Mobile Aerosol Measurement in the Eastern Mediterranean – 1 A Utilization of Portable Instruments, Aerosol and Air Quality Research, AAQR-16-11-OA-0479.R3, accepted, 2017Aerosol and Air Quality Research, 17: 1875–1886, 2017

 


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701