Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Avaruussäämalli ennusti uuden hiukkasia kiihdyttävän ilmiön Maan lähiavaruudessa

Avaruussäämalli ennusti uuden hiukkasia kiihdyttävän ilmiön Maan lähiavaruudessa

Ilmatieteen laitoksessa kehitetty Vlasiator-malli on ennustanut uuden, sähköisesti varattuja hiukkasia korkeisiin energioihin kiihdyttävän ilmiön Maan lähiavaruudessa.

Korkeaenergiset hiukkaset ovat vaarallisia Maata kiertäville satelliiteille ja avaruuslennoilla mukana oleville ihmisille. Lisäksi kiihtyneet hiukkaset tuovat tietoa Maan ja aurinkotuulen vuorovaikutuksesta.

Aurinkotuulen vuorovaikutus geomagneettisen kentän kanssa muodostaa Maan ympärille pyörteisen välivyöhykkeen. Välivyöhykkeessä aurinkotuulen sähköisesti varattujen hiukkasten virtaus on lämmennyt ja hidastunut verrattuna planeettojen väliseen avaruuteen. Monet avaruussään ilmiöt, kuten revontulimyrskyt, saavat alkunsa geomagneettisen kentän ja välivyöhykkeen rajapinnan ilmiöstä.

Uusi hiukkaskiihdysilmiö löydettiin, kun Vlasiator-avaruussäämallilla tutkittiin Maan geomagneettisen kentän ja välivyöhykkeen rajapintaa.

Rajapinnalla tiedetään muodostuvan kiertyneitä magneettikentän rakenteita. Mallinnuksen mukaan osa näistä rakenteista aiheuttaa aaltorintamia välivyöhykkeen aurinkotuuleen. Lisäksi kiertyneiden magneettikenttien muutokset ja aaltorintamat kiihdyttävät merkittäviä määriä pyörteisen välivyöhykkeen hiukkasia. Euroopan avaruusjärjestön Cluster-luotaimet ovat havainneet vastaavanlaisia hiukkaspopulaatioita Maan lähiavaruudessa, mutta niiden alkuperä on ollut epäselvä.

Lisätietoja:

Tutkija Riku Järvinen, riku.jarvinen@fmi.fi

Jarvinen R., Vainio R., Palmroth M., Juusola L., Hoilijoki S., Pfau-Kempf Y., Ganse U., Turc L., von Alfthan S., Ion acceleration by flux transfer events in the terrestrial magnetosheath, Geophys. Res. Lett., 45, 1723-1731, http://dx.doi.org/10.1002/2017GL076192, 2018


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701