Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 350 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kerromme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Dieselbussien päästöjä voidaan vähentää vanhoissakin busseissa

Dieselbussien päästöjä voidaan vähentää vanhoissakin busseissa

Kaupunkibussien hiukkaspäästöihin ja kaasumaisiin päästöihin voidaan vaikuttaa merkittävästi siirtymällä alemman päästöluokan busseihin. Päästöjä voidaan vähentää myös asentamalla busseihin hiukkasuodattimet ja pakokaasujen puhdistuslaitteistot.

Liikenteen päästöillä on merkittävä vaikutus ilmanlaatuun kaupunkialueilla. Ilmatieteen laitoksen, Tampereen yliopiston ja HSY:n yhteisessä tutkimuksessa selvitettiin bussien päästöjä todellisessa ajotilanteessa Tampereen yliopiston mobiililaboratorion avulla.

Tulokset osoittavat, että uudet pakokaasujen jälkikäsittelymenetelmät vähentävät tehokkaasti erityisesti suurempien hiukkasten ja siten myös mustan hiilen päästöjä. Nanohiukkasten osalta tuloksissa havaittiin enemmän hajontaa. Liikenteen aiheuttamia nanohiukkasten päästöjä on tarvetta tutkia jatkossa yhä tarkemmin, jotta nanohiukkasten alkuperä ja syntymekanismit kaupunkialueella voidaan selvittää.

Jälkikäsittelymenetelmät vähentävät hiukkasten massapäästöjä, mutta eivät aina hiukkasten lukumäärää

Tutkimuksessa mitattiin päästöt yhteensä 32 bussista. Mitattujen bussien päästöluokat olivat EEV (enhanced environmentally friendly vehicle), EEV varustettuna jälkiasennetuilla hiukkasuodattimella ja pakokaasujen SCR-puhdistuslaitteistolla sekä EURO VI.  

Bussien hiukkas- ja typenoksidipäästöille laskettiin mittaustuloksiin pohjautuvat päästökertoimet bussityypeittäin. Päästökertoimet hiukkasmassalle (alle 1 mikrometrin kokoiset hiukkaset, PM1) ja mustalle hiilelle olivat selkeästi matalampia EURO VI -bussille ja hiukkasuodattimella varustetulle EEV-bussille, kun niitä verrattiin normaaliin EEV-päästötason bussiin.

Päästökertoimet hiukkasten lukumäärälle vaihtelivat huomattavasti enemmän saman päästöluokan busseille kuin päästökertoimet hiukkasten massalle ja mustalle hiilelle. Suurimmat päästökertoimet hiukkasten lukumäärälle mitattiin yksittäisille EEV-tason busseille ja hiukkasuodattimella varustetulle EEV-busseille. Myös nanoklustereiden eli 1,3–3 nm kokoluokan hiukkasten lukumääräpäästöt olivat suurimmat EEV-busseille. Nanoklusteripäästöt kuitenkin vaihtelivat suuresti saman päästöluokan bussien välillä sekä saman bussin eri mittausten välillä.

Tutkimuksessa hyödynnettiin monipuolista mittauslaitteistoa, jolla mitattiin kaasumaisia (CO2, NOx) sekä hiukkasmaisia päästöjä. Hiukkasten osalta määritettiin niiden kokojakauma laajalla kokoalueella, lukumääräpitoisuus, massapitoisuus, keuhkodeposoituva hiukkaspinta-ala (LDSA) sekä mustahiilipitoisuus.

Tutkimus tehtiin osana Business Finlandin, HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) ja Pegasorin rahoittamaa Cityzer-projektia.

Lisätietoja:

erikoistutkija Hilkka Timonen, Ilmatieteen laitos, puh. 050 380 2864, hilkka.timonen@fmi.fi

Järvinen, A., Timonen, H., Karjalainen, P., Bloss, M., Simonen, P., Saarikoski, S., Kuuluvainen, H., Kalliokoski, J., Dal Maso, M., Niemi, J. V., Keskinen, J., and Rönkkö, T.: Particle emissions of Euro VI, EEV and retrofitted EEV city buses in real traffic, Environmental pollution, 250, 708-716, 10.1016/j.envpol.2019.04.033, 2019.


Lisää tiedeuutisia arkistossamme