Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Elektronit jäähtyvät komeetan ympärillä

Elektronit jäähtyvät komeetan ympärillä

Tutkimuksissa on ensimmäistä kertaa havaittu komeetan elektronien voimakas jäähtyminen.

Komeetat sisältävät pääosin pölypitoista jäätä, joka on peräisin aurinkokunnan synnyn ajoilta. Komeetat sijaitsevat ulkoaurinkokunnassa kaukana Auringosta ja Maasta pysyen lähes muuttumattomina pitkien ajanjaksojen yli. Tutkimalla komeettoja saadaan tietoa alkuperäisistä olosuhteista aurinkokunnan ja planeettojen muodostumisen ajalta.

Aurinkokunnan painovoimavuorovaikutukset tuovat komeettoja ajoittain sisäaurinkokuntaan. Lähestyessään Aurinkoa komeetasta muodostuu pyrstötähti, kun kiinteän ytimen jää- ja pölyainesta irtoaa avaruuteen muodostaen komeetalle näkyvän pyrstön. Euroopan avaruusjärjestön ESAn Rosetta-luotain tutki komeetta 67P/Churyumov-Gerasimenkoa vuosina 2014 - 2016 sen Auringon ohituksen aikana. Havaintoja tehtiin useilla laitteistoilla mukaanlukien sähköisiä hiukkasia ja sähkömagneettisia kenttiä mittaavat plasmamittalaitteet.

Ilmatieteen laitoksen tutkijat ovat mukana kirjoittamassa tuoretta tieteellisestä artikkelia, jossa on tutkittu komeetta 67P:n koman elektronien ominaisuuksista. Työssä hyödynnettiin erityisesti sähköisten hiukkasten havaintoja LAP-mittalaitteesta, jonka rakentamiseen laitos on osallistunut. Komeetan ympärillä havaittiin elektroneista muodostuva kaasu, jonka lämpötila oli jopa satatuhatta astetta. Korkea lämpötila on seurausta ionisaatiosta. Tutkimuksessa löydettiin kuuman populaation lisäksi kylmempi, vain noin tuhatasteinen, elektronikaasu, kun komeetta lähestyi Aurinkoa. Tämä jäähtyminen viittaa sähköisesti varattujen hiukkasten törmäyksiin komeetan neutraalien kaasujen hiukkasten kanssa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun komeetan elektronien voimakas jäähtyminen on suoraan havaittu.

Komeetalta purkautuvat aineet ionisoituvat sähköisiksi hiukkasiksi mm. Auringon ultraviolettisäteilyn ja aurinkotuulen hiukkasten törmäysten vuoksi. Positiivisessa ionisaatiossa alkuaineen sähköisesti neutraalista atomista tai molekyylistä irtoaa elektroni, jolla on negatiivinen sähkövaraus. Näin komeetan ympärille muodostuu sähköisesti neutraalisti, positiivisisesti ja negatiivisesti varatuista kaasujen ja pölyn hiukkasista muodostunut komeetan ilmakehä eli koma. 67P:n koman ja pyrstön rakenne ovat yksi Rosetta-hankkeen päätutkimuskohteista.

Lisätietoja:

Tutkija Riku Järvinen, puh. 050 380 3195, riku.jarvinen@fmi.fi

Eriksson et al. (2017), Cold and warm electrons at comet 67P/Churyumov-Gerasimenko, A&A 605, A15,

https://doi.org/10.1051/0004-6361/201630159

Vapaasti saatavilla oleva ennakkojulkaisu artikkelista: https://arxiv.org/abs/1705.08725

 


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701