Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Fennoskandian järvet pystytään kuvaamaan alueellisella ilmastomallilla pitkissäkin simulaatioissa

Fennoskandian järvet pystytään kuvaamaan alueellisella ilmastomallilla pitkissäkin simulaatioissa

Ilmatieteen laitoksella on kehitetty yhteistyössä Saksan ilmastokeskuksen (GERICS) ylläpitämää alueellista REMO-ilmastomallia järvien osalta.

Tutkimuksessa osoitettiin, että pitkissä 35 vuoden mittaisissa korkearesoluutioisissa simulaatioissa uusi versio kykenee mallintamaan Fennoskandian järvien tilan realistisesti. "Tämä johtaa entistä parempaan ilmaston kuvaamiseen alueella", toteaa Ilmatieteen laitoksen tutkija Joni-Pekka Pietikäinen.

Järvien realistinen kuvaus on tärkeää korkean laskentatarkkuuden ilmastomalleissa

Laskentatarkkuuden kasvaessa pienemmän skaalan ilmiöiden merkitys alkaa korostua. Järvien osalta tämä on erityisen tärkeää alueilla, joissa on paljon järviä - kuten Suomessa. Tutkimuksessa lisätiin alueelliseen REMO-ilmastomalliin interaktiivisesti toimiva järvimalli FLake. "Uusi REMO-mallin versio mahdollistaa tarkemman ja realistisemman ilmaston mallintamisen mille tahansa alueelle, jossa järvet vaikuttavat voimakkaasti alueellisen ilmastoon. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että aikaisemmin mukana olleita järviin liittyviä ilmastoepävarmuuksia saatiin tehokkaasti poistettua", Pietikäinen sanoo.

Lisäksi mallikehitys pystyttiin tekemään lisäksi ilman laskentakuorman kasvamista, minkä vuoksi uusi versio tuleekin korvaamaan aiemman. Sillä tullaan tuottamaan aineistoa useisiin kansainvälisiin projekteihin.

Suomen järvet olivat erityistarkastelussa työn osalta. Järvien ominaisuuksien, kuten pintaveden lämpötilan sekä lumen ja jään paksuuden analysointi tehtiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. SYKE tekee kattavaa mittaustyötä Suomen järvien osalta ja mallin antamia tuloksia verrattiinkin 10 eri järveen ympäri maan. Tutkimuksessa osoitettiin, että järvien ominaisuudet pystytään kuvaamaan realistisesti alueelliseen ilmastomalliin kytketyllä järvimallilla pitkäkestoisissakin simulaatioissa.

Tutkimuksen perusteella saadut tulokset luovat hyvän kehityspohjan ongelman ratkaisemiseen tulevissa mallikehityshankkeissa. Parempi järvien kuvaus toi esille myös uusia kehityskohteita. Mallinnetut talvien lämpötilat olivat hieman liian kylmiä. Työssä testattiinkin jo sitä, onko lumen heijastavuus mahdollisesti yksi vaikuttavista tekijöistä. Mallia kehitettiin myös lumen heijastuvuuden suhteen. Tulosten perusteella mallin kylmyys johtuu kuitenkin jostakin muusta lumen käsittelyyn liittyvästä osa-alueesta.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Joni-Pekka Pietikäinen, puh. 050 300 5152, joni-pekka.pietikainen@fmi.fi

Pietikäinen, J.-P., Markkanen, T., Sieck, K., Jacob, D., Korhonen, J., Räisänen, P., Gao, Y., Ahola, J., Korhonen, H., Laaksonen, A., and Kaurola, J.: The regional climate model REMO (v2015) coupled with the 1-D freshwater lake model FLake (v1): Fenno-Scandinavian climate and lakes, Geosci. Model Dev., 11, 1321-1342, https://doi.org/10.5194/gmd-11-1321-2018, 2018.

https://www.geosci-model-dev.net/11/1321/2018/gmd-11-1321-2018-discussion.html

 


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701