Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 350 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kerromme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Hiukkaskonsentraattori nopeuttaa aerosolimassaspektometrillä tehtyjä mittauksia

Hiukkaskonsentraattori nopeuttaa aerosolimassaspektometrillä tehtyjä mittauksia

Hiukkaskonsentraattorilla pystyttiin kasvattamaan hiukkasten pitoisuutta yli kymmenkertaiseksi ilman, että hiukkasten kemiallinen koostumus tai koko muuttui havaittavasti. Suurempi pitoisuus lyhentää tarvittavaa mittausaikaa.

Aerosolimassaspektorimetrit mahdollistavat hiukkasten tarkan, reaaliaikaisen kemiallisen koostumuksen mittaamisen. Ilmatieteen laitos johti tutkimusta, jossa selvitettiin hiukkaskonsentraattorin soveltuvuutta aerosolimassaspektrometrille laboratoriokokeiden ja ulkoilmamittausten avulla.

Tutkimuksessa havaittiin, että konsentraattorin avulla yli 10 nanometrin kokoisten hiukkasten pitoisuutta pystyttiin kasvattamaan 8–21-kertaiseksi hiukkasten kemiallisen koostumuksen ja koon säilyessä lähes muuttumattomina. Konsentraattorin toiminta pysyi vakaana useiden viikkojen yhtäjaksoisen testauksen ajan. Testattava konsentraattori on kooltaan suhteellisen pieni, ja se on helposti liitettävissä hiukkaslaitteiden eteen.

Hiukkaskonsentraattori parantaa erityisesti tausta-alueiden hiukkasmittauksia

Hiukkaskonsentraattorin käytön suurimpana etuna on se, että konsentraattorilla saavutettu suurempi hiukkaspitoisuus lyhentää tarvittavaa mittausaikaa. Tämä on erityisen hyödyllistä tausta-alueella, jossa hiukkaspitoisuudet ovat yleensä hyvin pieniä ja mittalaitteilla saavutettu aikaresoluutio on alhainen.   

Konsentraattorin avulla saatu suurempi hiukkaspitoisuus kasvattaa myös laitteen antaman signaalin suhdetta laitteen kohinaan eli se mahdollistaa luotettavammat mittaustulokset sekä hiukkasissa olevien uusien kemiallisten yhdisteiden havaitsemisen. Hiukkaskonsentraattorin toiminnan kannalta on kuitenkin tärkeää, että hiukkasten fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet säilyvät muuttumattomina, kun konsentraattoria käytetään. Lisäksi on tärkeää, että konsentraattorin toiminta pysyy vakaana erilaisissa olosuhteissa eikä muutu mittausten aikana.

Lisätietoja:

tutkija Sanna Saarikoski, Ilmatieteen laitos, puh. 050 590 6091, Sanna.Saarikoski@fmi.fi

Saarikoski, S., Williams, L. R., Spielman, S. R., Lewis, G. S., Eiguren-Fernandez, A., Aurela, M., Hering, S. V., Teinilä, K., Croteau, P., Jayne, J. T., Hohaus, T., Worsnop, D. R., Timonen, H. (2019). Laboratory and field evaluation of the Aerosol Dynamics Inc. concentrator (ADIc) for aerosol mass spectrometry. Atmos. Meas. Tech. 12, 3907–3920.

https://www.atmos-meas-tech.net/12/3907/2019/


Lisää tiedeuutisia arkistossamme