Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Ilmakehän pienhiukkasten määrä lisää pilvisyyttä Itämeren ympäristössä

Ilmakehän pienhiukkasten määrä lisää pilvisyyttä Itämeren ympäristössä

Itämeren ympäristössä tehdyn tutkimuksen mukaan pilvipeite muuttuu kattavammaksi, kun ilmakehän pienhiukkaset lisääntyvät ilmakehässä. Lisäksi pilvien ja pienhiukkasten vuorovaikutuksella todettiin muita ilmastoa muuttavia seurauksia; pilvien eliniän pidentyi ja pilvet pidättivät sadetta pidempään, kun pienhiukkasten määrä kasvoi ilmassa.

 "Tutkimuksessa analysoitiin satelliittihavaintoihin pohjautuvia pienhiukkasten ja pilvien ominaisuuksia 12 vuoden ajalta Itämeren ympäristössä", kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Giulia Saponaro. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella, miten paljon erilaiset pienhiukkasolosuhteet vaikuttavat pilvien ominaisuuksiin Itämeren ympäristössä.

Suuri pienhiukkaskuorma näyttäisi johtavan korkeampien ja paksumpien pilvien muodostumiseen. Vaikutukset olivat selvästi nähtävissä silloin kun keskimääräinen pienhiukkaskuormitus oli pieni. Jos keskimääräinen hiukkaskuorma on suuri, sen edelleen kasvaminen ei enää aiheuta muutoksia pilvien ominaisuuksiin. Pilvipeite muuttui kattavammaksi koko Itämeren ympäristössä hiukkaskuorman kasvaessa.

Nämä havainnot soveltuvat erinomaisesti laajojen alueiden tutkimiseen, joskin pohjoisilla leveysasteilla auringonvalon vähäisyys rajoittaa havaintojen saatavuuden lähinnä kesäkuukausiin. Havaintorajoitteiden johdosta Itämeren alue jätetään usein huomiotta globaaleissa pienhiukkas- ja pilvitutkimuksissa.

Lisätietoja:

Tutkija Giulia Saponaro, giulia.saponaro@fmi.fi

Saponaro, G., Kolmonen, P., Sogacheva, L., Rodriguez, E., Virtanen, T., and de Leeuw, G.: Estimates of the aerosol indirect effect over the Baltic Sea region derived from 12 years of MODIS observations, Atmos. Chem. Phys., 17, 3133-3143, https://doi.org/10.5194/acp-17-3133-2017, 2017.

https://www.atmos-chem-phys.net/17/3133/2017/

 

 


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701