Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kerromme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Ilmansaasteilla vain vähäinen vaikutus eteläisen Afrikan sateisiin

Ilmansaasteilla vain vähäinen vaikutus eteläisen Afrikan sateisiin

Hiukkasmuotoiset saasteet vaikuttavat eteläisessä Afrikassa sateisiin vain lievästi, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan alueen kokonaissademäärään vaikuttaa pienhiukkasia enemmän sateiden luonnollinen vaihtelu.

Pienhiukkaset eli aerosolit heijastavat ja absorboivat auringonvaloa sekä toimivat pilvipisaroiden ytiminä. Siten ne vaikuttavat ilmastoon. Globaalissa mittakaavassa aerosolit kumoavat osan kasvihuonekaasujen aiheuttamasta lämmityksestä. Tämä vaikutus on huomattavasti heikommin tunnettu kuin kasvihuonekaasujen aiheuttama lämpeneminen. Sade vaihtelee enemmän kuin lämpötila, ja siksi pienhiukkasten vaikutuksia sateeseen on vaikeampi määrittää kuin niiden vaikutuksia lämpötiloihin.

Tutkijat simuloivat sitä, miten pienhiukkaset vaikuttavat sateeseen eteläisen Afrikan ilmastossa. Useimmat tuloksista eivät olleet tilastollisesti merkitseviä koko eteläisen Afrikan aluetta arvioidessa. Alueelliset vaikutukset eri simulaatioissa olivat kuitenkin pääosin vastakohtaisia oletukselle, jonka mukaan ilmaston lämpenemisen seurauksena kuivat alueet kuivuvat ja sateiseset alueet muuttuvat yhä sateisimmiksi.

Sateisuuden ääriarvot saattavat lisääntyä myös ilmaston lämpenemisen johdosta. Merkkejä siitä saattavat olla Kapkaupunkia vastikään vaivannut kuivuus sekä koko eteläisen Afrikan poikkeuksellisen voimakas kuivuus voimakkaan El Niño -ilmiön aikana vuosina 2015–2016.

Tutkimuksen simulaatiot tehtiin ns. kytketyllä aerosoli-ilmastomallilla, joka simuloi ilmakehän ja aerosolien dynamiikkaa sekä valinnaisesti valtamerta yksinkertaisella sekoituskerrosmallilla. Simulaatioiden tukena käytettiin asemamittauksia Etelä-Afrikan Welgegundista ja Elandsfonteinista sekä satelliitti- ja jälleenanalyysitietoja. Jälleenanalyysi tarkoittaa havaintojen täydentämistä ajamalla sääsimulaatio myös alueilla, joilta ei ole havaintoja.

Lisätiedot:

erikoistutkija Svante Henriksson, Ilmatieteen laitos, p. 050 408 7900, Svante.henriksson@fmi.fi             

Henriksson, S. V. et al.: Simulating effects of aerosols on rainfall in southern Africa; Air Quality, Atmosphere and Health 12, 2019: https://link.springer.com/article/10.1007/s11869-018-0619-8

Tutkimus aloitettiin Henrikssonin ollessa post doc -tutkijana Etelä-Afrikan North-West-yliopistossa. Welgegundin mittausasema sekä liikkuva konttiasema, joiden tietoja käytettiin tutkimuksessa, ovat osittain Suomen rahoittamia kehitysyhteistyön kautta.


Lisää tiedeuutisia arkistossamme