Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kerromme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Ilmastoa lämmittävien pienhiukkasten vaikutus on voimakkain lähellä päästölähteitä

Ilmastoa lämmittävien pienhiukkasten vaikutus on voimakkain lähellä päästölähteitä

Valoa imevät eli absorboivat pienhiukkaset lämmittävät maapallon ilmakehää, mutta yhä on epäselvää, kuinka merkittävästi. Pienhiukkasten lämmittäviä ominaisuuksia tutkittiin mittausten avulla sekä Etelä-Aasian merkittävillä lähdealueilla että taustailmassa. Tulokset julkaistiin tammikuussa 2019 Science Advances -lehdessä.

Valoa absorboivaa aerosolia, niin kutsuttua ruskeaa hiiltä, syntyy, kun poltetaan puuta tai muuta orgaanista ainesta. Etelä-Aasian pienhiukkaspäästöistä merkittävä osa on ruskeaa hiiltä. Sillä on haitallisia vaikutuksia ilmastoon ja ihmisten terveyteen. Ilmatieteen laitoksen pienhiukkasryhmä osallistui tutkimukseen, jossa selvitettiin hiukkasten ilmastovaikutusta sekä lähdealueella että kauempana lähteistä.

Samanaikaiset mittaukset kolmessa pisteessä Etelä-Aasiassa paljastivat, mitä tapahtuu, kun voimakkaasti valoa absorboivat hiukkaset kulkeutuvat kauemmas lähdealueiltaan. Hiukkasia seurattiin niiden reitillä Intian Delhistä Bangladeshin Bholan kautta Hanimaadhoon saarelle Intian valtamerelle. Näiden yli 6 000 kilometrin aikana pienhiukkasten määrä laski ja niiden ominaisuudet muuttuivat.

Hiukkasten kyky absorboida säteilyä heikkeni matkalla, mikä tarkoittaisi myös sitä, että niiden lämmittävä vaikutus pienenisi. Absorptiokyvyn puoliintumisajaksi määritettiin noin 3,6 päivää. Toisaalta tutkimus osoitti, että pienhiukkasten lämmittävä vaikutus on voimakkain lähellä lähteitä, missä pienhiukkasia on paljon.

Saadut tulokset mahdollistavat tarkemmat malliennusteet ruskean hiilien vaikutuksesta nyky- ja tulevaisuuden ilmastossa.

Lisätietoja:

erikoistutkija Eija Asmi, Ilmatieteen laitos, p. 050 390 6638, eija.asmi@fmi.fi

professori Örjan Gustafsson, Tukholman yliopisto, orjan.gustafsson@aces.su.se

S. Dasari, A. Andersson, S. Bikkina, H. Holmstrand, K. Budhavant, S. Satheesh, E. Asmi, J. Kesti, J. Backman, A. Salam, D. S. Bisht, S. Tiwari, Z. Hameed, Ö. Gustafsson, Photochemical degradation affects the light absorption of water-soluble brown carbon in the South Asian outflow. Sci. Adv. 5, eaau8066 (2019). http://advances.sciencemag.org/content/5/1/eaau8066


Lisää tiedeuutisia arkistossamme