Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Ilmatieteen laitos selvitti pienhiukkasten lähteitä ja koostumusta aktiivisesti toimivan avolouhoksen vieressä

Ilmatieteen laitos selvitti pienhiukkasten lähteitä ja koostumusta aktiivisesti toimivan avolouhoksen vieressä

Ilmatieteen laitoksen ja Centro Mario Molinan (Chile) tekemässä yhteistutkimuksessa havaittiin, että avolouhoksen vieressä mitatut pienhiukkaset olivat peräisin lähinnä kaivostoiminnasta sekä alueella liikkuvista ajoneuvoista ja työkoneista. Lisäksi kaukokulkeuma toi erityisesti sulfaattihiukkasia. Kaivosalueen vieressä pienhiukkaspitoisuus riippui vahvasti tuulen suunnasta.

Pienhiukkasten pitoisuutta, koostumusta ja kokojakaumaa tutkittiin kuukauden mittaisen kampanjan aikana Sodankylässä sijaitsevan Kevitsan avolouhoksen vieressä. Ilmatieteen laitoksen mittauskontti asennettiin 150 metrin etäisyydelle avolouhoksesta tutkimuksen ajaksi. Kolme eri hiukkaslähdettä tunnistettiin kampanjan aikana; kaivostoiminta, kaukokulkeutuneet hiukkaset sekä taustapitoisuus. Kaivostoiminnasta (malmin louhiminen, murskaaminen ja kuljetus) havaittiin syntyvän karkeita hiukkasia (PM10; hiukkasten halkaisija alle 10 µm) kun taas kaivoksen työkoneista ja ajoneuvoista syntyi lähinnä alle mikrometrin halkaisijaltaan olevia pienhiukkasia (PM1). Pienhiukkasten koostumuksesta noin puolet oli mustaa hiiltä ja loput orgaanisia yhdisteitä, mikä on tyypillinen koostumus polttomoottorien tuottamille pienhiukkasille. Kuolan niemimaan alueelta kaukokulkeutuneiden pienhiukkasten koostumusanalyysi osoitti, että niissä oli tavallista suurempi sulfaattipitoisuus.

Tutkimuksessa käytettiin Ilmatieteen laitoksen tarkkaa lentoaikamassaspektrometria (ToF-ACSM), joka on suunniteltu pitempiaikaiseen hiukkasten kemiallisen koostumuksen monitorointiin. Tutkimus oli osa Tekesin rahoittamaa HIME (hiukkaset ja melukaivosympäristössä, 2013-2016) hanketta sekä Suomen akatemian rahoittamaa PARMAT hanketta (Particulate matter in mines and mining environments , 2016-2019).

Lisätietoja:

Hilkka Timonen, Hilkka.timonen@fmi.fi

Timonen H., Teinilä K., Aurela M., Reyes F., Vásquez Y., Bloss M., Oyola P., Hillamo R., Asmi E. &

Saarikoski S. 2018: Sources and composition of particulate matter in boreal arctic environment next to an active mining area. Boreal Env. Res. 23: 105–125.

http://www.borenv.net/BER/ber231-6.htm


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701