Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Kaukokartoitus soveltuu maan kosteuden seurantaan odotettua paremmin

Kaukokartoitus soveltuu maan kosteuden seurantaan odotettua paremmin

Euroopan avaruusjärjestön ESAn Climate Change Initiative (CCI) Soil Moisture -maankosteustuotteen käyttökelpoisuutta arvioitiin ensimmäistä kertaa perusteellisesti boreaalisella metsä- ja taigavyöhykkeellä Sodankylän Arktisen avaruuskeskuksen ympäristössä.

Maankosteustuotteen käyttökelpoisuuden kunnollinen arviointi oli mahdollista Sodankylän poikkeuksellisen kattavan ja luotettavan vertailuaineiston ansiosta. "ESA CCI -maankosteustuote osoitti kohtuullisen hyvää luotettavuutta, mikä on vastoin aiempia tutkimustuloksia", sanoo tutkija Jaakko Ikonen. Maankosteuden havainnointicon havaittu alalla yleisesti ongelmalliseksi erityisesti  juuri boreaalisilla ja arktisilla alueilla. Toisaalta juuri tältä alueelta tarvitaan luotettavaa tietoa maan kosteudesta ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten arviointia varten.

Tyypillisesti boreaalisissa ympäristöissä tehdyissä maankosteuden satelliittihavainnoinnin laadunvarmennustutkimuksissa on käytetty spatiaalisesti melko suppeita referenssiaineistoja tai valmiiksi saatavilla olevia globaaleja mallinnettuja vertailuaineistoja. Näihin voi sisältyä huomattavia epävarmuuksia ja oletuksia. Tähän epäkohtaan vastattiin Sodankylässä tehdyllä ESA CCI -maankosteustuotteiden perusteellisella arvioinnilla. Arviointi tehtiin vuosien 2003 - 2015 aikana 155 km x 140 km laajuisella boreaalisella tutkimusalueella. "ESA CCI -maankosteustuotteilla havaittiin odotettua parempi korrelaatio maaperän mittausverkostosta saadun referenssiaineiston kanssa. Sodankylän alueelta kerätty laadukas ja eri maanpeiteluokkia hyvin edustava pintamittausaineisto soveltuukin tavallista paremmin vertailuun eri mittakaavoilla, mm. satelliittipikselin laajemman peittoalueen kanssa", Ikonen toteaa.

Tutkimuksen mukaan tuotteen suorituskyvyn parantaminen edelleen voi olla mahdollista jopa nykyisiä kaukokartoitusmenetelmiä hyödyntäen. Satelliittiaineistoihin perustuvan maankosteuden seurantatiedon laadun konkreettinen kuvaaminen ja käytettävyyden arviointi saa yhä enemmän painoarvoa etenkin boreaalisilla alueilla. 

Kaukokartoitustietoja vertailtiin maanpintamittauksiin Sodankylässä.

Lisätietoja:

Tutkija Jaakko Ikonen, puh. 040 8244049, jaakko.ikonen@fmi.fi

Ikonen, J., Smolander, T., Rautiainen, K., Cohen, J., Lemmetyinen, J., Salminen M., Pulliainen J. (2018). Spatially Distributed Evaluation of ESA CCI Soil Moisture Products in a Northern Boreal Forest Environment, Geosciences 2018, 8(2), 51; doi:10.3390/geosciences8020051

http://www.mdpi.com/2076-3263/8/2/51


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701