Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Kohti parempia mustahiilimittauksia arktisilla mittausasemilla

Kohti parempia mustahiilimittauksia arktisilla mittausasemilla

Uusi menetelmä parantaa jo olemassa olevien laitteiden kykyä havaita mustaa hiiltä. Näin voidaan havaita myös hyvin alhaisia pitoisuuksia ilmakehässä leijuvasta mustasta hiilestä. Menetelmästä hyötyy eniten arktisen alueen kaltaisilla puhtailla alueilla sijaitsevat mittausasemat.

Uudessa tutkimuksessa on kehitetty menetelmä, joka parantaa jo olemassa olevan mittauslaitteistojen kykyä havaita ilmakehässä leijuvaa mustaa hiiltä. Uusi menetelmä alentaa mittauslaitteiston havaintorajaa silloin kun pitoisuudet ovat hyvin alhaisia. "Menetelmässä laitteen aikaerottelukyky muuttuu ilmassa leijuvan mustan hiilen pitoisuuksien mukaan", kertoo tutkija John Backman.

Tiedot pitoisuuksista ovat tärkeitä, koska ilmassa leijuvien pienhiukkasten vaikutukset eivät rajoitu ainoastaan ihmisten terveyteen vaan ne vaikuttavat myös ilmastoon monella eri tavalla. Musta hiili on erityisen hyvä muuttamaan auringon säteilyä lämmöksi. Jopa hyvin pienet pitoisuudet mustaa hiiltä lumessa saavat aikaiseksi sen, että se likaantuu ja tummenee, jolloin lumi myös sulaa nopeammin. Koska lumessa oleva musta hiili on päätynyt lumeen ilman kautta, on erityisen tärkeää mitata ilmakehässä olevan mustan hiilen pitoisuutta.

Musta hiili on ilmaston tasapainoa tehokkaasti horjuttava ainesosa, joka syntyy erilaisten epätäydellisten polttoprosessien seurauksena. Mustan hiilen elinikä ilmakehässä on muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Mustalle hiilelle on olemassa luonnollisia lähteitä, mutta valtaosa ilmakehässä olevasta mustasta hiilestä on peräisin ihmisten aktiviteeteistä kuten teollisuudesta, fossiilisten aineiden poltosta, puunpoltto, kulotuksesta yms.

Lisätietoja:

Tutkija John Backman, john.backman@fmi.fi

Backman, J., Schmeisser, L., Virkkula, A., Ogren, J. A., Asmi, E., Starkweather, S., Sharma, S., Eleftheriadis, K., Uttal, T., Jefferson, A., Bergin, M., Makshtas, A., Tunved, P., and Fiebig, M.: On Aethalometer measurement uncertainties and an instrument correction factor for the Arctic, Atmos. Meas. Tech., 10, 5039-5062, https://doi.org/10.5194/amt-10-5039-2017, 2017.

Artikkeli: https://www.atmos-meas-tech.net/10/5039/2017/

Data: https://doi.org/10.21336/gen.1


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701