Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Korean verenvuotokuumeen leviämistä tutkittu Ilmatieteen laitoksen malleilla

Korean verenvuotokuumeen leviämistä tutkittu Ilmatieteen laitoksen malleilla

Ilmatieteen laitoksessa kehitetyillä tilastolaskentamenetelmillä on tutkittu sään ja kaupungistumisen vaikutusta Korean verenvuotokuumeen leviämiseen Kiinassa.

HFRS (hemorrhagic fever with renal syndrome) on hantaviruksen levittämä vakava verenvuotokuume, joka on sukua Suomessa esiintyvälle myyräkuumeelle.  Tutkimus antaa viitteitä siitä, että ilmastollinen ENSO-vaihtelu (El Niño-Southern Oscillation) linkittyy taudin esiintymisen 8-vuotiseen sykliin. Kaupunkien voimakkaan kasvun vaiheessa ovat olosuhteet suotuisia eläinperäisten tautien lisääntymiselle, mutta elinolosuhteiden parantuessa myös leviäminen taittuu. Ilmatieteen laitoksen asiantuntemusta käytettiin tutkimusten laskennallisten mallien kehittämisessä ja niiden tilastomatemaattisessa tarkastelussa.

Kahdessa  PNAS-julkaisun (Proceedings of the National Academy of the United States of America) artikkelissa mallinnettiin HFRS-taudin leviämistä Kiinassa ja siihen vaikuttavia taustatekijöitä, kuten kaupungistumista sekä ilmastossa, erityisesti sademäärässä, tapahtuvien syklisten muutosten ja myyräpopulaatioiden koon vaihtelun suhdetta. Ilmatieteen laitoksessa kehitettyjen ns. adaptiivisten Markovin ketju Monte Carlo -menetelmien avulla voidaan luotettavasti arvioida tilastollisten mallien, kuten tutkimuksissa käytettyjen tautiaikasarjamallien, epävarmuutta.

Tutkimusten aineistot sisälsivät yhteensä yli 250 000 HSFR-tapausta Kiinan keskitasankoalueilla sekä eteläisessä Kiinassa Hunanin provinssissa vuosilta 1960-2013. Sekä ilmastoon että kaupungistumiseen liittyvät vaikutusten polut ovat monimutkaisia ja usein myös epälineaarisia, mikä tekee tautien esiintymisen ennustamisen vaikeaksi.


Tutkimusta johti Prof. Huaiyu Tian, State Key Laboratory of Remote Sensing Science, College of Global Change and Earth System Science, Beijing Normal University, Beijing, China.

Lisätietoja:

tutkimusprofessori (urapolku) Marko Laine, puh. 040 526 9400, marko.laine@fmi.fi

Huaiyu Tian et al.: Interannual cycles of Hantaan virus outbreaks at the human–animal interface in Central China are controlled by temperature and rainfall, PNAS 114(3), 2017. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1701777114.

Huaiyu Tian et al.: Urbanization prolongs hantavirus epidemics in cities, PNAS 115(18), 2018. http://dx.doi.org//10.1073/pnas.1712767115

 


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701