Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Kylmyys lisää kuolleisuutta

Kylmyys lisää kuolleisuutta

Kuolleisuuden ja lämpötilan välistä riippuvuutta selvittäneen tutkimuksen mukaan kuolleisuusriski kasvaa noin 14 %, kun vuorokauden keskilämpötila on -20 °C ja vertailukohtana käytetään kuolleisuutta +14 °C lämpötilassa, jossa suomalaisten kuolleisuusriski on pienimmillään.

Kuolleisuuden lämpötilariippuvuus on tyypillisesti U-muotoinen ts. kuolleisuusriski kasvaa sekä kylmä- että kuumarasituksen seurauksena. Kuolleisuus on pienimmillään ilmastollisissa olosuhteissa, joihin ihmiset ovat sopeutuneet parhaiten.

Kuolleisuuden lämpötilariippuvuutta selvitettiin juuri julkaistussa tutkimuksessa sairaanhoitopiireittäin Suomessa. Sen mukaan kuolleisuuden lämpötilariippuvuudessa ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja sairaanhoitopiirien välillä, mutta tutkimus antaa viitteitä, että sairaanhoitopiireissä, joissa THL:n sairastavuusindeksi on korkea, kuolleisuusriski kasvaa kylmärasituksella enemmän kuin alueilla, joilla sairastavuusindeksi on alhainen.

Kylmä sää vaikuttaa terveysriskeihin pitempään kuin kuuman: Kun kuumuus kohottaa kuolleisuusriskinä muutaman vuorokauden ajan, kylmyyteen liittyvä kuolleisuusriski voi kohota jopa viikkojen ajaksi.

Lisätietoja:

Reija Ruuhela, puh. 0500 424533, reija.ruuhela@fmi.fi

Ruuhela R, Hyvärinen O and Jylhä K, 2018. Regional Assessment of Temperature-Related Mortality in Finland. Int. J. Environ. Res. Public Health 15(3), 406. doi:10.3390/ijerph15030406

http://www.mdpi.com/1660-4601/15/3/406

Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia PLUMES-hankkeen kautta sekä EU:n Horizon 2020 tutkimusohjelma URCLIM- ja iSCAPE-hankkeiden kautta. Se on myös osa pohjoismaista NORDRESS-tutkimusyhteistyötä.

 

 

 


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701