Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Liikenne ja puun pienpoltto merkittävimmät mustan hiilen lähteet pääkaupunkiseudulla

Liikenne ja puun pienpoltto merkittävimmät mustan hiilen lähteet pääkaupunkiseudulla

Ilmatieteen laitos osallistui tutkimukseen, jossa määritettiin mustan hiilen pitoisuuksia ja lähteitä pääkaupunkiseudulla. Paikalliset erot olivat merkittäviä ja varsinkin paikallisten lähteiden osuus mustan hiilen pitoisuudesta oli huomattava.

Mustan hiilen pitoisuudet olivat suuremmat katukuilussa Mäkelänkadulla kuin pääkaupunkiseudun pientaloalueilla. Liikenneperäisten päästöjen osuus mustan hiilen pitoisuudesta oli hyvin suuri (85 %) Mäkelänkadulla, jossa mustan hiilen pitoisuudet kohosivat arkipäivisin ruuhka-aikoina ja laskivat viikonloppuisin vuodenajasta riippumatta.

Pientaloalueilla suurimmat mustan hiilen pitoisuudet havaittiin talvisin ja iltaisin, jolloin alueellisen puun pienpolton merkitys päästölähteenä kasvoi. Talvisin lähes puolet pientaloalueilla mitatusta mustasta hiilestä oli peräisin puunpoltosta. Sekä katukuilussa että pientaloalueilla mustan hiilen pitoisuudet olivat suurimmillaan, kun tuulen nopeus oli heikkoa ja näin ollen päästöjen sekoittuminen ilmakehään oli heikkoa.

Tutkimustulosten perusteella puunpolton osuus mustan hiilen pitoisuuksista on lähes samalla tasolla pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin Euroopan kaupunkiympäristöissä. Poikkeuksena voidaan mainita Lintuvaarassa havaittu suhteellisen suuri puunpolton osuus kesällä, mikä mahdollisesti johtuu suomalaisesta saunakulttuurista. Pääsääntöisesti pientaloaluiden mustan hiilen pitoisuudet olivat kuitenkin alhaisemmat kuin muualla Euroopan kaupunkiympäristöissä, kun taas Mäkelänkadulla pitoisuudet olivat samalla tasolla kuin yleisesti ottaen Euroopassa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää mustan hiilen paikallisten lähteiden tunnistamisessa ja päästöjen strategisessa vähentämisessä.

Mustan hiilen pitoisuuksia ja lähteitä tutkittiin pääkaupunkiseudulla vilkasliikenteisessä katukuilussa Mäkelänkadulla sekä pientaloalueilla Espoon Lintuvaarassa ja Vantaan Rekolassa. Mittaukset suoritettiin jatkuvatoimisesti ja tutkimuksessa käytetty aineisto kattoi aikavälin vuoden 2015 lokakuusta vuoden 2017 toukokuuhun. Tutkimuksessa keskityttiin puun pienpolton ja liikenteen vaikutuksiin mustan hiilen pitoisuuksissa käyttäen vertaisarvioidusta kirjallisuudesta tuttuja menetelmiä.

Tutkimusyhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa olivat Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Metropolia ja Tampereen teknillinen yliopisto. Tutkimuksen rahoituksesta osa oli TEKESin rahoittamaa INKA-ILMA/EAKR-projektia (TEKES nro: 4588/31/2015) ja osa HAQT-projektia (Helsinki metropolitan Air Quality Testbed), jota suoritetaan Uudenmaan liiton myöntämällä Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella (projekti HAQT, AIKO014).

Lisätietoja:

Aku Helin, tutkija, Ilmatieteen laitos, puh. 050 307 6414, aku.helin@fmi.fi

Hilkka Timonen, tutkija, Ilmatieteen laitos, puh. 050 380 2864, hilkka.timonen@fmi.fi

Helin, A., Niemi, J.V., Virkkula, A., Pirjola, L., Teinilä, K., Backman, J., Aurela, M., Saarikoski, S., Rönkkö, T., Asmi, E. & Timonen, H.: Characteristics and source apportionment of black carbon in the Helsinki metropolitan area, Finland, Atmospheric Environment, 190, 87–98, 2018.

https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.07.022


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701