Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Lisänäyttöä pienhiukkasten vaikutuksista arktisiin pilviin

Lisänäyttöä pienhiukkasten vaikutuksista arktisiin pilviin

Ilmatieteen laitos on ollut mukana laajassa EU:n rahoittamassa tutkimusprojektissa, jonka yhtenä osatavoitteena oli selvittää, miten ilmakehän pienhiukkaset vaikuttavat arktisiin pilviin. Tutkimuksessa käytetyt erityyppiset numeeriset mallit tukivat aikaisempia havaintoja, joissa pienhiukkasten pitoisuuden vähenemisen nähtiin aiheuttavan pilvien ohenemisen ja jopa haihtumisen.

Matalat pilvet ovat tyypillisiä arktisille, pääosin merijään peittämillä alueille. Näillä pilvillä on useimmiten pintaa lämmittävä vaikutus, koska ne rajoittavat lämpösäteilyn karkaamista avaruuteen. Tästä syystä mahdollisella pilvisyyden muutoksella olisi vaikutusta esimerkiksi merijään paksuuteen ja kattavuuteen. Aikaisemmilla tutkimusretkillä on havaittu, että pienhiukkasten vähäisyys näillä syrjäisillä alueilla voi johtaa pilvien ohenemiseen tai jopa täydelliseen haihtumiseen. Tässä tutkimuksessa selvitettiin miten hyvin erityyppiset numeeriset mallit pystyvät ennustamaan havaittua pienhiukkasten vaikutusta.

Tutkimuksessa oli mukana sekä pieniin alueisiin keskittyviä yksityiskohtaisia numeerisia malleja että sääennustuksiin soveltuvia laajan alueen malleja. Vaikka mallien ennustamassa pilvisyydessä oli vaihtelua, tulokset tukevat havaintoja pienhiukkasten pitoisuuksien vaikutuksista pilviin. Parhaiten pienhiukkasten vaikutukset nähtiin yksityiskohtaisilla malleilla, joissa pienhiukkasten ja pilvien vuorovaikutukset kuvataan yksittäisten prosessien tasolla.

Tutkimus tehtiin osana EU:n vuosina 2013–2017 rahoittamaa BACCHUS-projektia, jossa oli mukana 21 tutkimuslaitosta eri puolilta Eurooppaa. Ilmatieteen laitos osallistui mallivertailuun käyttämällä yksityiskohtaista UCLALES-SALSA pilvimallia, jonka pilviä ja pienhiukkasia kuvaava ohjelma on laitoksen tutkijoiden kehittämä.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Tomi Raatikainen, puh. 040 779 1782, tomi.raatikainen@fmi.fi

Stevens, R. G., Loewe, K., Dearden, C., Dimitrelos, A., Possner, A., Eirund, G. K., Raatikainen, T., Hill, A. A., Shipway, B. J., Wilkinson, J., Romakkaniemi, S., Tonttila, J., Laaksonen, A., Korhonen, H., Connolly, P., Lohmann, U., Hoose, C., Ekman, A. M. L., Carslaw, K. S., and Field, P. R.: A model intercomparison of CCN-limited tenuous clouds in the high Arctic, Atmos. Chem. Phys., 18, 11041-11071, https://doi.org/10.5194/acp-18-11041-2018, 2018.

https://www.atmos-chem-phys.net/18/11041/2018


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701