Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Maapallon heijastavuuden määritys avaruudesta tarkentuu yhdistelemällä erityyppisten satelliittien mittauksia

Maapallon heijastavuuden määritys avaruudesta tarkentuu yhdistelemällä erityyppisten satelliittien mittauksia

Maapallon heijastaman Auringon valon määrää mitataan yleensä satelliittimittalaitteilla, tavallisesti käyttäen kerrallaan yhtä laitetyyppiä. Eurooppalais-amerikkalaisessa yhteistyössä kehitettiin menetelmä yhdistää eri mittalaitteiden havainnot, jolloin satelliittimittausten mahdollisuuksia voidaan hyödyntää entistä paremmin. Näin voidaan tulevaisuudessa seurata nopeammin ilmaston kannalta tärkeän heijastavuuden muutoksia.

Maapallon heijastavuus eli albedo on tärkeä suure ilmaston kannalta, sillä sen avulla voidaan päätellä kuinka suuri osa Auringon säteilyenergiasta imeytyy planeettamme pintaan ja muuttuu lämpöenergiaksi. Satelliittien avulla voidaan mitata heijastavuutta koko maapallolla. Erilaisille mittalaitteille on kehitetty omat heijastavuuden laskentamenetelmät. Nyt Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden johtamassa hankkeessa on ratkaistu, miten yhdistetään kahden erityyppisen instrumentin mittaustietoa samaan laskenta-algoritmiin.

Merkittävin uudesta menetelmästä saavutettu hyöty on mahdollisuus arvioida Maapallon eri alueiden heijastavuutta entistä lyhemmillä mittausjaksoilla, koska havaintoja kertyy nopeammin. Samalla arvion luotettavuus kasvaa. Aivan kuten piirtämällä kuvan useammasta harvennetusta pistejoukosta ei saada yhtä tarkkaa hahmoa kuin yhdestä alkuperäisestä pistejoukosta.

Erityisesti runsaspilvisten alueiden heijastavuuden laskenta tarkentunee tulevaisuudessa. Tutkimuksen jatkokehityskohteeksi onkin nyt valittu Arktinen alue, jonka kesäkauden runsaan pilvisyyden tuottamia haasteita lähdetään ratkomaan. Lyhempien mittausjaksojen ansiosta menetelmä soveltuu myös keväisen kasvillisuuden vihertymisen entistä nopeampaan seurantaan.

Tutkimus toteutettiin Maailman Ilmatieteen järjestön ja eri avaruusjärjestöjen yhteisen SCOPE-CM-hankkeen pilottiprojektina. Ilmatieteen laitoksen tutkijat johtivat tutkimusta, kumppaneinaan tutkijoita Yhdysvaltain merien ja ilmatieteen tutkimuslaitos NOAA:sta ja Massachusetts-Bostonin yliopistosta sekä Euroopasta tutkijoita Bernin yliopistosta ja Euroopan sääsatelliittijärjestö EUMETSAT:sta.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Terhikki Manninen, puh. 050 407 7899, terhikki.manninen@fmi.fi
Tutkimusprofessori (Tenure Track) Aku Riihelä, puh. 040 584 7526, aku.riihela@fmi.fi

Riihelä, A.; Manninen, T.; Key, J.; Sun, Q.; Sütterlin, M.; Lattanzio, A.; Schaaf, C. A Multisensor Approach to Global Retrievals of Land Surface Albedo. Remote Sens. 2018, 10, 848. http://www.mdpi.com/2072-4292/10/6/848


Lisää tiedeuutisia arkistossamme