Paikallissääsivun hakutoiminnossa on edelleen ongelmia. Pahoittelemme puuttuvia tietoja. Asiaa selvitetään parhaillaan.

Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Mars-kulkija Curiosity havaitsi Marsin kaasukehän metaanissa suuren vuosivaihtelun

Mars-kulkija Curiosity havaitsi Marsin kaasukehän metaanissa suuren vuosivaihtelun

Marsin pinnalla yli viisi vuotta toiminut NASAn Curiosity-mönkijä on havainnut Marsin kaasukehässä metaania ja sen suuren vuosivaihtelun. Havaittu metaani on joko biologista tai geologista alkuperää. Ilmatieteen laitos on mukana NASAn tutkimusryhmässä.

Science-lehdessä 8. kesäkuuta 2018 julkaistu tutkimus kertoo, että NASAn Curiosity-kulkijan Galen kraatterissa tekemien havaintojen mukaan Marsissa on metaania ja sillä on selkeä vuosivaihtelu. Galen kraatterin alueella metaania on keskimäärin 0.41 ± 0.16 pbv (miljardisosaa kaasukehän paineeseen verrattuna), ja se vaihtelee vuoden aikana välillä 0.24–0.65 pbv. Curiosity on myös mitannut muutamia lyhytkestoisia, lähes kymmenkertaisia metaanipitoisuuksia. Metaanihavainnot on tehty runsaan viiden Maan vuoden, eli noin kolmen Marsin vuoden aikana.

Metaanihavaintoja on verrattu Marsin kaasukehän paineeseen, jolla on oma, noin 30 prosentin vuosittainen vaihtelu. Kaasukehän paineen mittaustarkkuus vaikuttaa suoraan metaanipitoisuuden tarkkuuteen.

"Jo aiemmin sekä Maan pinnalta että Marsia kiertävältä radalta tehdyissä mittauksissa on Marsin kaasukehässä havaittu olevan metaania. Nämä ovat olleet koko Marsia tai laajoja Marsin alueita koskevia havaintoja. Nämä etähavainnot ovat antaneet Curiosityn tuloksia korkeampia metaanipitoisuuksia, eikä havainnoissa ole näkynyt vuodenajan mukaista vaihtelua. Curiosityn havainnot ovat ainutlaatuisia siksi, että ne ovat paikallisia ja niissä näkyy selvä vuodenajan mukainen vaihtelu", sanoo tutkimuspäällikkö Ari-Matti Harri Ilmatieteen laitokselta.

Havaittu metaani voi olla biologista tai geologista alkuperää. Metaanin määrän vuodenaikaisvaihtelu on suurta, noin kertaluokkaa kolme. Suuri vaihtelu voi selittyä sillä, että metaania syntyy Marsissa pinnan alla, ja pintamateriaalin fysikaalis-kemialliset prosessit säätelevät kaasukehään pääsevää metaanin määrää vuodenaikaisvaihtelun tahdissa.

Päämittalaitteena Marsin metaanihavainnoissa oli TLS-SAM-instrumentti, joka on viritettävä laser spektrometri. Mittausoperaatiossa TLS-SAM imee tyhjän mittauskammionsa täyteen Marsin kaasua, jonka jälkeen säädettävä laser tunnistaa metaanin kolme vierekkäistä spektriviivaa 3.3 mikrometrin aallonpituusalueella ja mittaa metaanin määrän.

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Ari-Matti Harri, puh. 050 337 5623, Ari-Matti.Harri@fmi.fi

Webster, C. et al., Background Levels of Methane in Mars' Atmosphere Show Strong Seasonal Variations, Science, 8.6.2018. http://science.sciencemag.org/content/360/6393/1093

NASAn MSL-verkkosivut:  www.nasa.gov/msl/


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701