Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kerromme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Metsämaasta haihtuu ilmaan VOC-yhdisteitä erityisesti syksyisin

Metsämaasta haihtuu ilmaan VOC-yhdisteitä erityisesti syksyisin

Monoterpeenit ja metanoli ovat merkittävimpiä metsämaasta pääseviä VOC-yhdisteitä. Metsämaa on merkittävä lähde etenkin syksyisin.

Mäntymetsien maaperä on merkittävä lähde reaktiivisille haihtuville orgaanisille yhdisteille (volatile organic compounds, VOC), joiden tiedetään vaikuttavan ilmakemian ja hiukkasten muodostuksen kautta ilmastoon ja ilmanlaatuun. Metsämaan päästöistä tiedetään kuitenkin vain vähän.

Tutkimuksessa selvisi, että monoterpeenien päästöt ovat suurimmat keväällä ja syksyllä. Sen sijaan hapettuneiden VOC-yhdisteiden kuten metanolin päästöt ovat suurimmat keväällä ja kesällä. Metsämaan todettiin olevan merkittävä VOC-lähde etenkin syksyisin.

Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston tutkijat tutkivat metsämaan VOC-päästöjen vaihteluita kahdeksan vuoden ajan. Päästöjen merkitystä arvioitiin suhteessa koko metsäalueiden päästöihin.

Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö Heidi Hellén, Ilmatieteen laitos, heidi.hellen@fmi.fi

Mäki M., Aalto J., Hellén H., Pihlatie M. and Bäck J.; Interannual and seasonal Dynamics of Volatile Organic Compound Fluxes From the Boreal Forest Floor. Frontiers in Plant Science, 10, 191, DOI: 10.3389/fpls.2019.00191, 2019


Lisää tiedeuutisia arkistossamme