Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 350 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kerromme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Musta hiili ja pölylähteet vaikuttavat lumen ja jään sulamiseen ja arktiseen ilmastoon

Musta hiili ja pölylähteet vaikuttavat lumen ja jään sulamiseen ja arktiseen ilmastoon

Frontiers in Earth Science -julkaisu painottaa aerosolien ja ilman epäpuhtauksien merkitystä lumen ja jään sekä ilmaston muutoksille.

Ilmakehä ja kryosfääri (lumi ja jää) ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Siksi niiden muutoksia tulee tarkastella niiden väliset vuorovaikutukset huomioiden. Esimerkiksi ilman epäpuhtaudet, kuten musta hiili ja pölylähteet, tummentavat lumi- ja jääpintoja laskeutuessaan niiden pinnoille ja vähentävät albedoa eli kokonaisheijastavuutta. Albedo-takaisinkytkennän takia lumi ja jää sulavat nopeammin.

Frontiers-tiedelehden vertaisarvioitujen tiedeartikkeleiden erikoisnumero kokoaa yhteen paikkaan uutta tietoa ilmakehän ja kryosfäärin vuorovaikutuksista. Uutta tietoa on nyt sekä luonnollisista että ihmisten toiminnasta peräisin olevista ilmansaasteista, mukaan lukien niin paikalliset kuin muualta kulkeutuneet epäpuhtaudet. Julkaisu kokoaa myös tuloksia liittyen mustan hiilen ja pölylähteiden merkitykseen arktisella alueella.

Pavla Dagsson-Waldhauserova ja Outi Meinander arvioivat erikoisnumeron Editorial-julkaisussa nykyistä tutkimustietoa liittyen ilmakehän ja kryosfäärin vuorovaikutuksiin etenkin mustan hiilen, pölyn ja muiden aerosolien sekä epäpuhtauksien kulkeutumisen, laskeuman ja vaikutusten osalta. Kirjoittajat huomauttavat, että esimerkiksi hyvin pienet pitoisuudet, 10–100 miljardisosaa (ppb) mustaa hiiltä, voivat vähentää ilmastonmuutokselle tärkeää albedoa 1–5 %. Toisaalta on myös havaittu ja vahvistettu, että hyvin suurten vulkaanisten pölymäärien seurauksena hiukkaset voivat toimia myös eristeenä ja hidastaa lumen ja jään sulamista. Myös uusin IPCC-erikoisraportti SROCC huomioi mustan hiilen ja pölylähteet lyhytikäisinä ilmastoon vaikuttavina epäpuhtauksina ja valoa-absorboivina aerosoleina, joilla on vaikutuksia kryosfääriin ja ilmastoon.

Pavla Dagsson-Waldhauserova ja Outi Meinander ovat taustaltaan pohjoismaisen NordForskin rahoittaman CRAICC-huippuyksikön (Cryosphere–Atmosphere Interactions in a Changing Arctic Climate) Fellow-jäseniä. Työ tukee ja edistää huippuyksikön työhön pohjautuvaa ilmakehä-kryosfääri-vuorovaikutusten tutkimusta. Julkaisu perustuu Ilmatieteen laitoksen sekä Islannin Agricultural University of Iceland -yliopiston tutkijoiden pitkäaikaiseen yhteistyöhön.

Mustan hiilen ja korkeiden leveysasteiden pölyn laskeuma tummentaa lumi- ja jääpintoja ja vaikuttaa lumen ja jään sulamiseen ja ilmastoon. Kuva: Outi Meinander (Reykjavik, Islanti).

Lisätietoja:

Fil.tri. Outi Meinander, Ilmatieteen laitos, outi.meinander@fmi.fi

Viite: Dagsson-Waldhauserova P. and Meinander O. Editorial: Atmosphere - cryosphere interaction in the Arctic, at high latitudes and mountains with focus on transport, deposition and effects of dust, black carbon, and other aerosols. Front. Earth Sci., doi: 10.3389/feart.2019.00337, accepted, 2019.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2019.00337/full

Ilmatieteen laitos analysoi lumen mustan hiilen määrää

Ilmatieteen laitos tutkii mustaa hiiltä ja arktisia pölylähteitä useassa projektissa. Näistä Outi Meinander vastaa ulkoministeriön rahoittamasta IBA-projektista (Musta hiili arktisella alueella ja merkitys suhteessa pölylähteisiin) ja H2020-rahoittamasta EU-Interact BLACK-projektista. Hän on lisäksi tutkimusryhmän jäsen Suomen Akatemian rahoittamassa NABCEA-projektissa.

FT Outi Meinander on llmatieteen laitoksen Ilmaston tutkimusohjelman, ilmakehän koostumuksen yksikön ilmakehän aerosolit tutkimusryhmän jäsen, sekä Suomen Akatemian Ilmakehätutkimuksen huippuyksikön (molekyyli- ja biologisista prosesseista globaaliin ilmastotutkimukseen) jäsen. Ilmatieteen laitoksen aerosolitutkimusryhmä analysoi mustan hiilen aerosolien laskeuman pitoisuuksia lumessa ja jäässä käyttäen etenkin OCEC-termo-optista menetelmää.


Lisää tiedeuutisia arkistossamme