Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 350 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kerromme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Nanokokoiset hiukkaset säilyvät ilmakehässä odotettua pidempään

Nanokokoiset hiukkaset säilyvät ilmakehässä odotettua pidempään

Tutkimuksessa havaittiin, että pienimpien hiukkasten, nanoklusterihiukkasten, elinikä ilmakehässä on odotettua pidempi. Lisäksi mallinnustulokset osoittivat, että osa nanokoisista hiukkasista kasvaa ilmakehässä kondensaation vaikutuksesta.

Ilmatieteen laitos osallistui Tampereen yliopiston johtamaan tutkimukseen, jossa tutkittiin liikenteen päästöjen leviämistä ja muutuntaa ilmakehässä. Tutkimuksessa keskityttiin nanoklustereihin eli aivan pienimpiin hiukkasiin, joiden halkaisija on kokoalueella 1,3–4 nm. Tutkimuksessa havaittiin, että nanoklusterihiukkasten elinikä ilmakehässä on odotettua pidempi. Mallinnustulokset myös osoittivat, että poistuman sijasta osa nanokoisista hiukkasista kasvaa ilmakehässä kondensaation vaikutuksesta. Näin ollen nanokokoisten hiukkasten ilmanlaatu- ja terveysvaikutusten arvioitiin olevan aiemmin oletettua suurempi kaupunkiympäristössä.

Nanohiukkasten pitoisuudet laskivat nopeammin kuin muiden hiukkasten pitoisuudet, kun siirryttiin kauemmas tiestä, erityisesti aamuruuhkan aikaan. Merkittävä osuus nanokokoisista hiukkasista jäi kuitenkin ilmakehään ja kasvoi kaasumaisten komponenttien tiivistyessä niiden pinnalle. Hiukkasten mallinnus osoitti, että havaittavaan pitoisuuteen vaikuttaa eniten päästön laimentuminen etäisyyden kasvaessa.

Nanohiukkasten pitoisuuksia eri etäisyyksillä ajoväylästä mitattiin Tampereen yliopiston tutkimusajoneuvoon sijoitetuilla pienhiukkasmittalaitteilla. Hiukkasten muutuntaa niiden ikääntyessä simuloitiin aerosolimallilla, joka arvioi eri muutuntaprosessien vaikutusta hiukkasiin, kun niiden etäisyys lähteestä kasvaa.

Tutkimus suoritettiin tiiviissä yhteistyössä Tampereen yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, ja Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkimusta ovat rahoittaneet Business Finland (MMEA, Cityzer-projektit), Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY), Maj ja Tor Nesslingin säätiö sekä Pegasor Oy.

Lisätietoja:

erikoistutkija Hilkka Timonen, Ilmatieteen laitos, puh. 050 380 2864, hilkka.timonen@fmi.fi

Kangasniemi, O., H. Kuuluvainen, J. Heikkilä, L. Pirjola, J. V. Niemi, H. Timonen, S. Saarikoski, T. Rönkkö, and M. Dal Maso (2019), Dispersion of a Traffic Related Nanocluster Aerosol Near a Major Road, Atmosphere, 10(6), 309, doi:10.3390/atmos10060309. https://www.mdpi.com/2073-4433/10/6/309


Lisää tiedeuutisia arkistossamme