Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 350 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kerromme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Päästörajoitukset puhdistivat Nanjingin kaupunki-ilmaa nuoriso-olympialaisten aikaan

Päästörajoitukset puhdistivat Nanjingin kaupunki-ilmaa nuoriso-olympialaisten aikaan

Tutkimuksessa mitattiin Kiinassa Nanjingin kaupunki-ilmassa leijuvien pienhiukkasten pitoisuuksia ja kemiallista koostumusta. Mittausjakson aikana korkeimmat pitoisuudet mitattiin touko-kesäkuussa 2014 ennen päästörajoitusten voimaantuloa ja nuoriso-olympialaisten alkamista.

Kisojen aikana, elokuussa 2014, pienhiukkasten massapitoisuus oli 31 %, PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus 59 % ja useimpien raskasmetallien pitoisuudet 44–89 % alhaisemmat kuin vertailuarvot. Vertailuarvot mitattiin vuosi kisojen jälkeen elokuussa 2015.

Osa muutoksista aiheutui sään ja kauempaa tulevien ilmamassojen alkuperän vaihteluista. Tutkimuksessa pystyttiin kuitenkin selkeästi osoittamaan, että päästörajoitukset vaikuttivat myönteisesti kaupungin ilmanlaatuun.

Teollisuutta ja liikennettä rajoitettiin myös naapurikaupungeissa

Ilmatieteen laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistutkimuksessa tarkasteltiin sään, ilmamassan alkuperän ja päästörajoitusten vaikutusta ilmasta mitattuihin pienhiukkasten massapitoisuuteen ja kemialliseen koostumukseen. Mittauksia tehtiin tammikuun 2014 ja elokuun 2015 välillä kuudessa mittauskampanjassa Nanjingin kaupungissa.

Nanjingin alueella oli voimassa päästörajoituksia toukokuusta elokuuhun 2014, jolloin kaupungissa järjestettiin nuoriso-olympialaiset. Rajoitukset käsittivät hiilivoimaloiden, teollisuuslaitosten, rakennustyömaiden ja liikenteen supistamista tai pysäyttämistä kokonaan kisojen ajaksi sekä Nanjingissa että naapurikaupungeissa.

Lisätietoja:

erikoistutkija Ari Leskinen, Ilmatieteen laitos, puh. 050 522 9148, ari.leskinen@fmi.fi

Miettinen M., Leskinen A., Abbaszade G., Orasche J., Sainio M., Mikkonen S., Koponen H., Rönkkö T., Ruusunen J., Kuuspalo K., Tiitta P., Jalava P., Hao L., Fang D., Wang Q., Gu C., Zhao Y., Michalke B., Schnelle-Kreis J., Lehtinen K.E.J., Zimmermann R., Komppula M., Jokiniemi J., Hirvonen, M.-R. & Sippula O. 2019. PM2.5 concentration and composition in the urban air of Nanjing, China: Effects of emission control measures applied during the 2014 Youth Olympic Games. Science of the Total Environment, 652, 1-18, doi:10.1016/j.scitotenv.2018.10.191

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718340828


Lisää tiedeuutisia arkistossamme