Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Pienhiukkasten ilmastovaikutuksia pystytään arvioimaan entistä tarkemmin – aerosolimallista julkaistiin uusi versio

Pienhiukkasten ilmastovaikutuksia pystytään arvioimaan entistä tarkemmin – aerosolimallista julkaistiin uusi versio

Ilmatieteen laitos on kehittänyt ilmakehän pienhiukkasia sekä niiden ilmastovaikutuksia kuvaavasta mallista uuden version.

Ilmakehän pienhiukkasten ilmastovaikutukset ovat hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n mukaan suurin epävarmuustekijä, kun arvioidaan ihmisen vaikutusta ilmastonmuutokseen. Hiukkaset vaikuttavat maapallolle tulevan auringonsäteilyn määrään sirottamalla sitä takaisin avaruuteen ja muuttamalla pilviä heijastavammiksi.

Pienhiukkasten ilmastovaikutusten arvioiminen on kuitenkin vaikeaa, koska vaikutuksen suuruus riippuu niiden koosta, joka vaihtelee hyvin paljon. Lisäksi hiukkasten vaikutus riippuu niiden kemiallisesta koostumuksesta, joka puolestaan muodostuu sadoista kemiallisista yhdisteistä.

Ilmatieteen laitos on kehittänyt ilmakehän pienhiukkasia sekä niiden ilmastovaikutuksia kuvaavasta mallista uuden version. SALSA (Sectional Aerosol Module for Large Scale Applications) -mallilla voidaan simuloida ilmakehän hiukkasia niin, että sekä niiden koko ja kemiallinen koostumus pystytään ottamaan huomioon. Siten pienhiukkasten ilmastovaikutuksia kyetään mallintamaan entistä tarkemmin.

Mallin simuloimat pienhiukkasten pitoisuudet ja ominaisuudet vastaavat hyvin ilmakehästä mitattuihin arvoihin, kun mallia on verrattu satelliittihavaintoihin, maanpintamittauksiin sekä lentokonemittauksiin. Jatkossa sitä käytetään arvioimaan ihmisperäisten päästöjen vaikutusta ilmastonmuutokseen. SALSA-malli on kytketty yhteiseurooppalaiseen globaaliin ECHAM-HAMMOZ-ilmastomalliin.

Geoscientific Model Development -lehdessä on esitetty SALSA-mallin rakenne, ja sen ennustamia hiukkasten pitoisuuksia ja ominaisuuksia on verrattu havaintoihin.

SALSA on avoimen lähdekoodin malli ja se on ladattavissa GitHub -sivustolta osoitteesta: https://github.com/UCLALES-SALSA/SALSA-standalone.

Lisätietoja:

erikoistutkija Harri Kokkola, Ilmatieteen laitos, puh 050 433 0312, harri.kokkola@fmi.fi

Kokkola, H., Kühn, T., Laakso, A., Bergman, T., Lehtinen, K. E. J., Mielonen, T., Arola, A., Stadtler, S., Korhonen, H., Ferrachat, S., Lohmann, U., Neubauer, D., Tegen, I., Siegenthaler-Le Drian, C., Schultz, M. G., Bey, I., Stier, P., Daskalakis, N., Heald, C. L., and Romakkaniemi, S.: SALSA2.0: The sectional aerosol module of the aerosol–chemistry–climate model ECHAM6.3.0-HAM2.3-MOZ1.0, Geosci. Model Dev., 11, 3833-3863, https://doi.org/10.5194/gmd-11-3833-2018, 2018.

https://www.geosci-model-dev.net/11/3833/2018/


Lisää tiedeuutisia arkistossamme