Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Savun kulkeutumisen mallintamisessa vielä parantamisen varaa

Savun kulkeutumisen mallintamisessa vielä parantamisen varaa

Satelliittimittaukset osoittavat, että ilmakehämallit osaavat kuvata savupilvien sijainnin lähellä niiden lähteitä. Savujen kulkeuduttua kauemmaksi mallit sijoittavat ne kuitenkin yleensä liian matalalle.

Maastopalot tuottavat ilmakehään merkittäviä määriä hivenkaasuja sekä pienhiukkasia. Päästöjen määrät ja ominaisuudet riippuvat pitkältä palamisalueesta sekä palavasta kasvillisuudesta. Maastopaloista syntyy runsaasti esimerkiksi mustasta hiilestä koostuvia pienhiukkasia, joilla on merkittäviä ilmasto- ja terveysvaikutuksia. Kolmasosa maailman maastopalopäästöistä syntyy Kaakkois-Afrikan savannien palamisesta. Näistä paloista syntyvät savupilvet kulkeutuvat tuhansia kilometrejä länteen aina Atlantin valtamerelle, jossa niillä on suuri vaikutus pilvien ominaisuuksiin.

Ilmatieteen laitos on ollut mukana tutkimuksessa, jossa arvioitiin miten hyvin ilmakehämallit pystyvät kuvaamaan Kaakkois-Afrikassa syntyneiden savupilvien kulkeutumista ilmakehässä.

Tutkimuksessa selvisi, että kaikki mallit pystyivät kuvaamaan savupilvien korkeusjakauman lähellä niiden lähteitä. Meren ylle kulkeutuneen savun suhteen mallien tulokset poikkesivat kuitenkin merkittävästi satelliittihavainnoista. Mallinnetut savupilvet vajosivat liian nopeasti ilmakehän alempiin kerroksiin. "Tämä on merkittävä havainto, sillä ilmastovaikutuksia arvioitaessa on tärkeää tietää tarkasti pienhiukkasten ja pilvien keskinäinen sijainti. Mallien ja mittausten välisen eron syynä vaikuttaisi olevan mallinnettujen hiukkasten liian tehokas vajoaminen", Tero Mielonen täsmentää. 

Tutkimuksessa verrattiin viittä ilmakehämallia satelliitista tehtyihin lidar-mittauksiin. "Lidar-mittausten avulla pystyttiin arvioimaan, miten hyvin mallinnettujen savupilvien sijainti eri korkeuksilla vastasi todellisuutta", täsmentää Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Tero Mielonen. 

Tutkimus tehtiin yhteistyössä useiden kansainvälisten tutkimuslaitosten ja yliopistoiden kanssa ja se julkaistiin Journal of Geophysical Research: Atmospheres -lehdessä.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Tero Mielonen, puh. 050 401 8738, tero.mielonen@fmi.fi

Das, S., H. Harshvardhan, H. Bian, M. Chin, G. Curci, A. P. Protonotariou, T. Mielonen, K. Zhang, H. Wang, and X. Liu (2017), Biomass burning aerosol transport and vertical distribution over the South African-Atlantic region, J. Geophys. Res. Atmos., 122, 6391–6415, doi:10.1002/2016JD026421.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016JD026421/abstract

 


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701