Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Syksyjen lämpiäminen ei juuri hyödytä kevätviljojen kasvatusta Suomessa

Syksyjen lämpiäminen ei juuri hyödytä kevätviljojen kasvatusta Suomessa

Ilmastonmuutoksen myötä kasvukaudet pidentyvät molemmista päistä. Kasvukauden aikaisempi käynnistyminen keväällä mahdollistaa viljojen varhaisemman kylvämisen. Kasvukauden pidentyminen syksystä ei sen sijaan suuremmin auta kevätviljojen kasvattajia.

Syksyllä valon vähyys rajoittaa kasvien kasvua, mutta viljojen kannalta vieläkin suurempi ongelma on syksyjen märkyys. Sademäärien ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan ainakin jonkin verran, eikä syksyn niukka auringonvalo pysty kuivattamaan viljakasvustoja puintikelpoisiksi, vaikka lämpötilat olisivatkin nykyistä korkeampia. Sen tähden viljat on syytä tulevaisuuden lämpöisemmässä ilmastossa puida suunnilleen samaan aikaan kuin nykyäänkin.

Leudontuvassa ilmastossa maa pysyy sulana pitkälle syksyyn ja alkutalveen, jolloin runsastuvat sateet herkästi huuhtovat ravinteita ja maa-ainesta vesistöihin. Vaarana on vesien rehevöityminen. Tämän estämiseksi sadonkorjuun jälkeen kannattaa maaperän suojaamiseksi kasvattaa maanpeitekasveja, jotka samalla tuottavat maan kasvukykyä kohentavaa eloperäistä ainesta. Monet peitekasvit hyötyvät lauhoista sateisista syyssäistä ja pitkään jatkuvasta kasvukaudesta.

Tutkimuksen laativat Suomen luonnonvarakeskuksen maataloustutkijat. Ilmatieteen laitoksen osuus rajoittui ilmastonmuutostietojen toimittamiseen.

Lisätietoja:

Professori Pirjo Peltonen-Sainio, Suomen luonnonvarakeskus, pirjo.peltonen-sainio@luke.fi

Peltonen-Sainio, P.,  T. Palosuo, K. Ruosteenoja, L. Jauhiainen & H. Ojanen, 2018: Warming autumns at high latitudes of Europe: an opportunity to lose or gain in cereal production?  Regional Environmental Change, 18, 1453-1465.  DOI: 10.1007/s10113-017-1275-5. https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-017-1275-5

Tutkimus ilmestyi vuoden 2018 toukokuussa.


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701