Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 350 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kerromme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Tarkempi malli pienhiukkasten ja pilvien vuorovaikutuksille

Tarkempi malli pienhiukkasten ja pilvien vuorovaikutuksille

Ilmatieteen laitos on ollut mukana kehittämässä eurooppalaista ilmastomallia, jolla pystytään simuloimaan entistä tarkemmin prosesseja, joilla ilmakehän pienhiukkaset vaikuttavat pilvien ominaisuuksiin ja sitä kautta ilmastoon.

Pilvien ja ilmakehän pienhiukkasten väliset vuorovaikutukset ovat suuri epävarmuuden lähde ilmastoennusteissa. On epäselvää, kuinka esimerkiksi ihmisperäiset aerosolit vaikuttavat pilvien heijastuvuuteen ja elinkaareen. Nämä vaikutukset vaikuttavat myös siihen, miten maapallon lämpötila reagoi kasvaviin kasvihuonekaasupitoisuuksiin.

Eurooppalaisesta ECHAM-HAMMOZ -ilmastomallista on julkaistu uusi versio. Mallilla pystytään arvioimaan, miten luonnolliset ja ihmisen toiminnasta ilmakehään tulevat pienhiukkaset vaikuttavat pilvien ominaisuuksia. Mallin kuvaus on julkaistu Geoscientific Model Development -lehden artikkelissa. Artikkelissa on kuvattu mallin rakenne sekä se, miten malli simuloi pilviä sekä pienhiukkasten vaikutusta niihin. Artikkelissa mallin simuloimia pilviä sekä mallin antamia tuloksia on verrattu havaintoihin sekä aikaisempien malliversioiden simulaatioihin. Tulosten perusteella malli simuloi pilviä entistä realistisemmin.

Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö Harri Kokkola, Ilmatieteen laitos, puh. 050 433 0312, harri.kokkola@fmi.fi

Neubauer, D., Ferrachat, S., Siegenthaler-Le Drian, C., Stier, P., Partridge, D. G., Tegen, I., Bey, I., Stanelle, T., Kokkola, H., and Lohmann, U.: The global aerosol–climate model ECHAM6.3–HAM2.3 – Part 2: Cloud evaluation, aerosol radiative forcing, and climate sensitivity, Geosci. Model Dev., 12, 3609–3639, https://doi.org/10.5194/gmd-12-3609-2019, 2019.


Lisää tiedeuutisia arkistossamme